I. Công tác tìm hiểu hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn:

1. Tìm hiểu về công tác quản lý hành chính nhà nước(có tài liệu giảng dạy hướng dẫn về công tác này).

2. Tìm hiểu về các bộ luật có liên quan đến công tác quản lý HSSV bao gồm : Bộ luât dân sự. Bộ luật hình sự. Luật hôn nhân gia đình..vvv .

3. Các quy chế về công tác quản lý sinh viên của Bộ giáo dục và của trường ĐH Vinh ban hành, quản lý nội ngoại trú, nội quy KTX của trường đại học Vinh.

4. Các văn bản quy định về công tác quản lý LHS nước ngoài, nghị định giữa hai nhà nước, hai bộ giáo dục, các sở giáo dục với trường ĐH Vinh.

5. Các văn bản quy định về mức nạp tiền KTX, học phí, đối với LHS Lào, Thái lan, cũng như Sinh viên Việt Nam.

6. Tìm hiểu trình tự xử lý, lập một biên bản sự việc, xác định quyền hạn và trách nhiệm của người xử lý, đảm bảo hiệu quả giáo dục cao.

7. Trách nhiệm quyền hạn của Đ/c nhà trưởng, trách nhiệm quyền hạn của các thành viên, liên kết, phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp được giao, cũng như nhiệm vụ của cả KTX và khu nội trú nói chung.   

8. Cán bộ cần nắm rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, của thành viên, có tinh thần xây dựng kế hoạch công tác khoa học, phát  huy tính tự chủ, sáng tạo trong quá trình thực hiện công tác quản lý HSSV của từng cá nhân.

9. Luôn luôn gương mẫu, tuyên truyền, vận động, giao tiếp với HSSV-LHS có nội dung cần thiết, đúng nguyên tắc quản lý nhà nước, đúng quy định của quy chế, nội quy, cũng như qui định của pháp luật. Đúng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, và sự chỉ đạo lãnh đạo của nhà trường, của lãnh đạo đơn vị, có sự đồng cảm chia sẻ trách nhiệm, giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh, đảm bảo kịp thời các quyền lợi cho người ở.  Chú ý xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt với LHS nước ngoài .

II. Các nội dung quản lý cụ thể:    

1. Thực hiện các nội dung quản lý thường xuyên theo yêu cầu của Ban giám đốc, bao gồm: Công tác điểm danh ở hàng ngày, hàng tuần, công tác ANCT-ANTT, công tác VSMT, Phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, PC bão lụt, sửa chữa thiết bị  hư hỏng, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong khu nội trú, báo cáo bằng văn bản vào cuối tuần cho lãnh đạo đơn vị.

           2. Cán bộ quản lý các KTX phải đến làm việc đúng giờ quy định, trong mỗi ca trực cần dành 2/3 thời gian đi kiểm tra, nắm bắt các nội dung quản lý nội trú theo yêu cầu của BGĐ. Cắt cử luân phiên trực tại cổng KTX vào giờ cao điểm: sáng từ 7 - 8h, trưa từ 10h Đến 11 h, buổi chiều Từ 13h – 14h và từ 17h – 18h, không tập trung ở văn phòng .                                  

3. Cán bộ quản lý nội trú phải nắm vững và cập nhật  được các số liệu sau:

            - Tổng số HSSV-LHS ở trong 5 KTX của trường Nhà trường, số SV nam, số SV nữ.

            - Tổng số SV-LHS trong nhà mình quản lý. Số SV nam ? số SV nữ? dân tộc nào?

            - Số phòng, số SV-LHS được giao quản lý, có sổ theo dõi, đánh giá nhận xét từng SV, Sinh hoạt học tập, việc chấp hành các quy định của nội quy nội trú, các phong trào xây dựng tập thể, xây dựng phòng ở, xây dựng KTX “xanh,sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”.                          

- Những SV-LHS có hoàn cảnh đặc biệt: gia đình chính sách, con Thương binh- Liệt sỹ, hộ nghèo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, mồ côi cả Bố và Mẹ …vvv.

- Tổng hợp SV-LHS các khoa, các khóa

- Đề xuất những giải pháp, sáng kiến, về công tác bố trí ở, quản lý tài sản, thiết bị , về đảm bảo ANCT-ANTT , vệ sinh môi trường và về công tác quản lý, đánh giá Tự rèn luyện của sinh viên- LHS.

III. Hồ sơ chuyên môn của cán bộ:

- Tất cả các cán bộ là nhân viên và chuyên viên khi đến làm việc đều phải có Hồ sơ chuyên môn, ghi lai tất cả các nội dung làm việc của mình tại công sở, phân loại hồ sơ theo các nội dung , yêu cầu công tác, có đánh giá, rút kinh nghiệm hàng tuần, hàng tháng về những việc làm được và chưa làm đươc, nguyên nhân, đề xuất..vvv. Hồ sơ chuyên môn cần ghi chép khoa học, sạch đẹp, theo thứ tự ngày, tháng, tuần làm việc. thống nhất chung mỗi cán bộ chỉ cần 3 quyển.

- Hồ sơ chuyên môn cần cập nhật đầy đủ các nội dung quản lý trên đây, hàng tháng BGĐ phối hợp với trưởng nhà kiểm tra, đánh giá cho điểm cho từng cán bộ.

               IV. Tiêu chí đánh giá cán bộ hàng tuần, hàng tháng, học kỳ,cả năm:

Căn cứ vào các hạng mục, yêu cầu thực hiện công tác chuyên môn trên đây của từng nhóm, từng cá nhân, BGĐ sẽ phối hợp với nhà trưởng đánh giá hiệu quả làm việc của từng cán bộ, cho điểm, kết quả này làm cơ sở cho việc bình xét danh hiệu thi đua cuối kỳ, cuối năm . Nhằm khuyễn khích động viên những cán bộ có nhiều đóng góp, tâm huyết với nhiệm vụ chính tri của đơn vị , đồng thời phát hiện, nhắc nhở những cán bộ chậm tiến, cản trở sự phát triển, ảnh hưởng đến tập thể. Việc đánh giá cho điểm là làm theo chỉ đạo của Đảng ủy, BGH, Ban thi đua của trường, một bước thay đổi cách đánh giá thi đua thời gian qua đã bộc lộ một số điểm yếu cần khắc phục.

Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị quán triệt những nội dung công tác quản lý Học sinh Sinh viên và Lưu học sinh trên đây để thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

 

                                                                                      BGĐ Trung tâm nội trú