THÔNG BÁO

Bố trí ở cho học sinh, sinh viên, lưu học sinh và định mức thu tiền ở nội trú

kỳ hè năm học 2020 - 2021 tại ký túc xá Trường Đại học Vinh

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Để phục vụ nhu cầu về chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên (HSSV), lưu học sinh trong kỳ hè. Nhà trường thông báo việc bố trí ở và định mức thu tiền ở nội trú kỳ hè năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Đối tượng được ở Ký túc xá

- Lưu học sinh nước ngoài (bắt buộc).

- Thành viên Đội Thanh niên xung kích do Nhà trường thành lập.

- Các đối tượng HSSV khác học tại Trường Đại học Vinh có nhu cầu.

Nhà trường ưu tiên bố trí ở theo thứ tự: Lưu học sinh; HSSV thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, con mồ côi cả cha lẫn mẹ; HSSV có hoàn cảnh khó khăn; HSSV có nhu cầu.

2. Thủ tục đăng ký, ở và trả phòng ở

2.1. Học sinh, sinh viên và học viên trực tiếp đến Văn phòng Trung tâm Nội trú tại ký túc xá số 3 làm thủ tục đăng ký ở, thủ tục như sau:

- Trình thẻ HSSV hoặc CMND/CCCD cho cán bộ quản lý ký túc xá để:

+ Nghe tư vấn về phòng ở trong khu nội trú.

+ Nạp tiền ở, nhận biên lai thu tiền ở theo quy định.

+ Nhận phòng ở, sắp xếp phòng ở hợp lý, ngăn nắp theo đúng nội quy nội trú của nhà trường.

2.2. Tất cả HSSV được ở ký túc xá đều phải tuân thủ đúng quy định, chấp hành nghiêm túc Nội quy nội trú và các quy định khác liên quan; tự giác thực hiện tốt công tác phòng cháy, bảo vệ tài sản của cá nhân và của nhà trường, bảo đảm an toàn và vệ sinh tại ký túc xá, tham gia công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường góp phần xây dựng môi trường nội trú "xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện - văn minh".

2.3. Trước khi kết thúc đợt ở, HSSV phải báo cán bộ trực ký túc xá để làm thủ tục trả phòng. Khi trả phòng, HSSV dọn vệ sinh phòng sạch sẽ, thanh toán đầy đủ các khoản nợ, bàn giao chìa khoá phòng, tài sản và nhận lại tiền các tài sản.

2.4. HSSV đến văn phòng Trung tâm Nội trú tại ký túc xá để đăng ký ở trong đợt tiếp theo nếu có nhu cầu.

Lưu ý: Nhà trường bố trí nhà gửi xe qua đêm và nhà ăn tập thể cho cán bộ và HSSV tại khu vực nội trú, đáp ứng cho nhu cầu tất cả mọi người. Để đảm bảo công tác phòng cháy và vệ sinh tại ký túc xá, Nhà trường tuyệt đối cấm đưa các phương tiện vào khu vực nội trú. Trường hợp nào vi phạm, Nhà trường sẽ tịch thu toàn bộ phương tiện và tang vật, đồng thời trục xuất ra khỏi khu vực nội trú.

3. Thời gian ở

3.1. Thời gian ở của kỳ hè được tính bắt đầu từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 15/8/2021 (có 2 mức thời gian mà HSSV được đăng ký là 1 hoặc 1,5 tháng);

3.2. Các phòng ở khi kết thúc hợp đồng cũ không làm thủ tục bàn giao trả phòng thì thời gian ở được tính từ ngày kết thúc hợp đồng đến khi HSSV làm thủ tục trả phòng hoặc ký kết hợp đồng mới.

4. Định mức người ở tại mỗi phòng

4.1. Phòng ở tiêu chuẩn bố trí cho lưu học sinh: Bố trí tối đa 4 người/phòng.

4.2. Phòng ở tiêu chuẩn lưu học sinh: Nếu sinh viên ở thì bố trí tối đa 6 người/phòng.

5. Tiền ở

5.1. Tiền ở ký túc xá được thu vào đầu học kỳ hè. Đối với sinh viên các lớp hệ vừa làm vừa học, tiền ở thu theo phòng ở thông qua người đại diện cho phòng nộp tiền cho cả đợt trước khi nhận phòng (đứng tên tại hợp đồng thuê phòng ở). Đối với các đối tượng khác, tiền ở được thu theo từng cá nhân hợp đồng thuê phòng ở.

5.2. Mức thu tiền ở được tính theo đối tượng người ở và loại phòng ở:

- Đối với lưu học sinh: Có quy định riêng

- Đối với sinh viên thuộc Đội Thanh niên xung kích được miễn tiền ở nhưng phải tham gia công tác tự quản tại khu vực nội trú, phải có quyết định cử vào đội Thanh niên xung kích chuyển Trung tâm Nội trú để thực hiện.

- Đối với các đối tượng khác, tiền ở kỳ hè năm học 2020 - 2021 được tính như sau:

+ Phòng ở tiêu chuẩn lưu học sinh (bố trí ở 4 người/phòng): 280.000 đồng/người/tháng.

+ Phòng ở ký túc xá số 5 (bố trí từ 1 đến 4 người/phòng): 450.000 đồng/người/tháng.

5.3. Tiền điện, nước sinh hoạt được tính theo chỉ số tiêu thụ thực tế tại công tơ và áp dụng theo mức giá quy định hiện hành của Nhà trường.

6. Thời gian áp dụng

Nhà trường giao cho Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn lập chứng từ thu; Trung tâm Nội trú bố trí ở và thu tiền tại các ký túc xá thu đúng, thu đủ và nộp quyết toán về Phòng Kế hoạch - Tài chính. Trung tâm Nội trú có trách nhiệm kiểm tra đối tượng ký kết hợp đồng đầy đủ, lập hồ sơ theo dõi chi tiết đến từng phòng, nhà để phục vụ công tác quyết toán, thanh kiểm tra đột xuất.

Trên đây là thông báo bố trí ở kỳ hè cho HSSV, lưu học sinh và định mức thu tiền ở kỳ hè năm học 2020 - 2021 tại ký túc xá Trường Đại học Vinh. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho HSSV biết để thực hiện./.