Tuy vậy một số biểu hiện tùy tiện, tự do vô kỷ luật trong sinh hoạt học tập của LHS Lào vẫn xẩy ra, ảnh hưởng đến chất lượng, kết quả giáo dục đào tạo LHS nước ngoài tại Nhà trường. Do vậy, ban giám đốc TTNT đã thống nhất tăng cường công tác kiểm tra giám sát LHS Lào từ nay cho đến hết năm học 2015-2016 như sau:

  1. Quy định số lần đi kiểm tra của cán bộ trực ca 2 và ca 3

Mỗi ca trực cán bộ phải phối hợp với Thanh niên trực tự quản, đi kiểm tra các phòng ở, nhà ở KTX số 3 và số 4 ít nhất là 2 lần theo các mốc thời gian sau :

           Lần thứ nhất:  Từ 20h đến 21h (đối với cán bộ trực ca 2)

           Lần thứ hai:     Từ 22h đến 23h (đối với cán bộ trực ca 3)

2. Nội dung kiểm tra :

- Kiểm tra việc chấp hành giờ tự học của LHS theo quy định giờ tự học (từ 20h- 23h).

- Kiểm tra sinh hoạt của LHS tại các phòng ở ( không được tổ chức các trò chơi  ảnh hưởng đến sinh hoạt học tập của người khác, cấm việc sử dụng bia, rươu trong phòng ở, mở nhạc, gây ồn ào mất trật tự)….v v v. Bao gồm những điều quy định trong nội quy nội trú.

- Kiểm tra an ninh trật tự trong toàn khuôn viên KTX, kịp thời phát hiện người lạ  vào KTX, nhắc nhở xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Cán bộ và Thanh niên tự quản, TNXK khi đi kiểm tra phải đeo phù hiệu, băng đỏ (yêu cầu này bắt buộc nếu không có thì không được đi kiểm tra).

- Công tác kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, theo đúng quy định, đảm bảo đúng nếp sống văn hóa, chú ý làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, khơi dậy ý thức tự giác của SV, tránh xung đột, gây bức xúc, có hành vi phản cảm đối với LHS.

- Cần phải xử lý lập biên bản đối với những trường hợp vi phạm khi đã được nhắc nhở, cảnh báo nhưng vẫn cố tình không chấp hành, tịch thu tang vật vi phạm chuyển BGĐ xử lý .

- Trong quá trình kiểm tra, xử lý nếu những vụ việc có tính chất phức tạp, vượt quá khả năng, thẩm quyền giải quyết của cán bộ trực thì báo cho BGĐ, phòng bảo vệ, hoặc cơ quan Công an nếu cần.

 3. Nội dung ghi vào sổ kiểm tra :

            Cán bộ phối hợp với Sinh viên tự quản sau khi đi kiểm tra về phải ghi lại toàn bộ nội dung đã kiểm tra, nội dung phải ghi cụ thể tình hình sinh hoạt, học tập, tinh thần thái độ chấp hành của LHS bao gồm: chấp hành giờ tự học, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…v v v .

- Nội dung cần ghi rõ đã kiểm tra được  phòng nào, nhà nào, thời gian kiểm tra, hình thức xử lý,đề xuất giải quyết.

4. Đánh giá kết quả thực hiện :

             Hàng ngày Đ/c Tổ trưởng và BGĐ sẽ kiểm tra việc thực hiện của cán bộ trực qua sổ kiểm tra LHS nước ngoài của đơn vị, để xem xét đánh giá khả năng tác nghiệp, hiệu quả về công tác QL Sinh viên của từng cán bộ, và đưa nội dung này vào công tác xét thi đua cho cán bộ vào cuối kỳ và cuối năm học.

 5. Thời gian thực hiện :

Thực hiện từ ngày 02 tháng 9 năm 2015. yêu cầu cán bộ trực QLSV nội trú đọc kỹ các nội dung trên đây để vận dụng xử lý trong ca trực theo đúng quy định.

 

                                                                                              BGĐ Trung tâm nội trú