TT

Họ và tên

Lớp

Điện thoại

Trực lần I

Trực lần II

1

Nguyễn Đình Dũng(đt)

52k4QLTN

0936468 747

 

 

2

Vũ Kim Hùng

54B2L-KT

01692 878 026

04/6/2016

22/6

3

Nguyễn Đình Thế (đp)

52K2QLTN

09790 66400

05/6

23/6

4

Trương Văn Tuấn

54K5 XD

0169 444 8840

06/6

24/6

5

Võ Quang Mạnh

54B2 LKT

0969 901 929

07/6

25/6

6

Lò Văn Nhân

54B2 Luật

0973 390 146

08/6

26/6

7

Vi Văn Phong

54B2 Luật

01636 491 630

09/6

27/6

8

Mai Việt Trung

55B CT

01666 017 349

10/6

28/6

9

Lê Hữu Huề

52B CT

09880 .87991

11/6

29/6

10

Nguyễn Viết Cường

54B2TCNH

09888 90260

12/6

30/6

11

Xeo Văn My

53AGDTC

01628 289 636

13/6

01/7

12

Nguyễn Viết Dương

54 Toán

01659 657 856

14/6

02/7

13

Võ Văn Kiệt

54B KHMT

01645 449 093

15/6

03/7

14

Trần Đình Tâm

54K2CNTT

0978 633 672

16/6

04/7

15

Hồ Đức Mạnh

54 GDTC

0973 483 337

17/6

05/7

16

Lê văn Hoàn

53A TD

0963017902

18/6

06/7

17

Ngần Ngọc Sơn

54 Luật

0945 609 969

19/6

07/7

18

Nguyễn Văn Cương

54B2 Luật

0968 935 308

20/6

08/7

19

Nguyễn Quốc Chung

54K3 XD

0975 146 943

21/6

09/7

   

Nhiệm vụ ca trực:

- Phối hợp với cán bộ trực của Trung tâm nội trú và SVTQ, kiểm tra  hoạt động của Sinh viên trong KTX . Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản. xử lý các tình huống vi phạm nội quy nội trú, thông báo cho BGĐTT và phòng bảo vệ khi cần thiết, đồng thời báo cho toàn đội biết để phối hợp xử lý. Bảo quản tốt tài sản trong phòng trực, không được tự ý sử dụng trang thiết bị văn phòng khi chưa có sự đồng ý của cán bộ TTNT, tuyệt đối không đưa người ngoài vào phòng trực.

       - Các thành viên đội TNXK có danh sách trên phải có mặt nhận trực đúng giờ quy định, nếu cá nhân nào tự ý bỏ trực, đến trực chậm thì cán bộ trưc của TTNT có thể từ chối không nhận và chuyển BGĐ TTNT xem xét xử lý.

 - Yêu cầu đội trưởng và đội phó Đội TNXK giám sát điều hành các thành viên thực hiện tôt nội dung trên đây.

 - Hàng tháng BGĐ TTNT đánh giá nhận xét hoạt động của đội và từng thành viên, thông báo kết quả cho Đoàn trường.

                                                                 Người phân công lịch trực cho sinh viên                                                           

                                                                        P. Giám đốc Trung tâm nội trú

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Bá Út