Thực hiện chỉ đạo của Ban phòng chống dịch Trường Đại học Vinh về việc Bổ sung và điểu chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 của Nhà trường. Trong đó yêu cầu Lưu học sinh tuyệt đối không được ra khỏi phòng ở, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, không được di chuyển đi lại, giữa các phòng với nhau, đi lại ngoài đường; thực hiện tuyệt đối phòng cách ly với phòng; mọi người không được di chuyển ra vào hành lang, kể từ 14 giờ 00 phút ngày 15/2/2022 đến 8 giờ 00 ngày 28/2/2022.

          Ký túc xá Trường Đại học Vinh Thông báo: Sẽ thực hiện đóng cổng chính kể từ 14 giờ 00 phút ngày 15/2/2022 đến 8 giờ 00 ngày 28/2/2022, lưu học sinh không được phép ra vào KTX trong thời gian này. Trừ một số trường hợp thật đặc biệt. (có ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường)

          Ký túc xá đề nghị tất cả các lưu học sinh, sinh viên nâng cao tinh thần phòng chống dịch, khai báo y tế theo quy định, luôn thực hiện “Thông điệp 5K” để chủ động phòng, chống dịch, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cho những người xung quanh.

Trong thời gian 14 ngày áp dụng biện pháp nêu trên, dịch vụ căn tin KTX có phục vụ đầy đủ cho các bạn lưu học sinh, sinh viên trong KTX.

          Trong giai đoạn khó khăn này, rất mong tất cả các bạn cùng đồng lòng, chia sẻ và chung tay cùng KTX, cùng Nhà trường thực hiện tốt các giải pháp về phòng chống dịch trong 14 ngày sắp tới vì mục tiêu chung, vì một Nhà trường khỏe mạnh, vì sức khỏe của bản thân mình và những người thân yêu.