Căn cứ Quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Nhà trường về thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Tram y tế Nhà trường trong tình hình mới; theo đó sẽ trưng dụng và chuyển công năng KTX số 1 tầng 4, 5 (địa chỉ 182, Lê Duẩn, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh).

          Hiện nay KTX đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng có liên quan để cách ly F0 lưu học sinh,  sinh viên, học sinh không thể về quê đang còn lưu trú tại KTX .

          Vậy KTX thông báo đến các bạn, Lưu học sinh, sinh viên, học sinh được biết cùng đồng lòng, chia sẻ và chung tay cùng KTX, cùng Nhà trường vượt qua thời điểm khó khăn này.