THÔNG BÁO
V/v bố trí ở và định mức thu tiền ở nội trú tại ký túc xá Trường Đại học Vinh, tiền học phí đối với Lưu học sinh năm học 2013 – 2014 và học hè của năm học 2012-2013
 
                Để phục vụ nhu cầu về chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên và học viên, Nhà trường quy định việc bố trí ở và thuận tiện việc thu tiền ở tại Ký túc xá, tiền học phí Lưu học sinh học hè 2012-2013 và năm học 2013-2014 từ như sau:
            1. Đối tượng được ở KTX    
1.1. Lưu học sinh nước ngoài (bắt buộc).
1.2. Sinh viên khoa Giáo dục Quốc phòng học tại Cơ sở I, II
1.3. Sinh viên thuộc Đội Thanh niên xung kích do Nhà trường thành lập.
1.4. Các đối tượng học sinh, sinh viên và học viên khác học tại Trường Đại học Vinh có nhu cầu.
Nhà trường ưu tiên bố trí ở theo thứ tự: lưu học sinh; sinh viên khoa Giáo dục Quốc phòng; học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc đối tượng chính sách; hộ nghèo; người dân tộc thiểu số; HSSV con mồ côi cả cha lẫn mẹ; HSSV có hoàn cảnh khó khăn, HSSV có nhu cầu.
            2. Thủ tục đăng ký, ở và trả phòng ở
            2.1. Học sinh, sinh viên và học viên trực tiếp đến Văn phòng Trung tâm Nội trú tại ký túc xá số IV làm thủ tục đăng ký ở, thủ tục như sau:
            - Trình thẻ học viên, sinh viên, học sinh hoặc CMND cho cán bộ quản lý KTX để:
            + Nghe tư vấn về phòng ở và làm hợp đồng thuê phòng ở.
            + Nạp tiền ở, nhận biên lai thu tiền ở theo quy định.
            + Nhận phòng ở, sắp xếp phòng ở hợp lý, ngăn nắp theo đúng nội quy nội trú của nhà trường.
Để đảm bảo an ninh cũng như công tác quản lý bố trí chỗ ở ổn định thuận tiện cho việc theo dõi Nhà trường chỉ bố trí ở và thu tiền thành 2 đợt theo kỳ học trong năm học và thời gian học hè là 1,5 tháng tính từ ngày 15/7/2013 đến hết ngày 30/8/2013.
            2.2. Tất cả các học sinh, sinh viên được ở KTX đều phải tuân thủ đúng quy định, chấp hành nghiêm túc Nội quy nội trú và các quy định khác liên quan; tự giác thực hiện tốt công tác phòng cháy, bảo vệ tài sản của cá nhân và của nhà trường, bảo đảm an toàn và vệ sinh tại ký túc xá, tham gia công tác ANTT, VSMT góp phần xây dựng môi trường nội trú “xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện-văn minh”.
2.3. Trước khi kết thúc đợt ở, người ở phải báo cán bộ trực ký túc xá để làm thủ tục trả phòng. Khi trả phòng người ở dọn vệ sinh phòng sạch sẽ, thanh toán đầy đủ các khoản nợ, bàn giao chìa khoá phòng, chìa khoá tủ, tài sản và nhận lại tiền các tài sản.
2.4. HSSV đến văn phòng Trung tâm nội trú tại ký túc xá để đăng ký ở trong đợt tiếp theo nếu có nhu cầu.
Lưu ý: Bắt đầu từ năm học 2013-2014, Nhà trường sẽ bố trí nhà gửi xe qua đêm và nhà ăn tập thể cho cán bộ và HSSV tại khu vực nội trú, đáp ứng nhu cầu tất cả mọi người. Để đảm bảo công tác phòng cháy và vệ sinh tại ký túc xá, Nhà trường tuyệt đối cấm đưa phương tiện xe cộ vào khu vực nội trú. Nếu trường hợp nào vi phạm Nhà trường sẽ tịch thu toàn bộ phương tiện và tang vật, đồng thời trục xuất ra khỏi KTX.
3. Thời gian ở
3.1. Thời gian ở được tính theo năm học, mỗi năm tính 10 tháng, chia làm 2 đợt đăng ký ở theo kỳ hoặc ký nhiều kỳ, mỗi kỳ tính 5 tháng. Nhà trường không bố trí ở và thu theo tháng.
            3.2. Các phòng ở khi kết thúc hợp đồng cũ không làm thủ tục bàn giao trả phòng thì thời gian ở được tính từ ngày kết thúc hợp đồng đến khi người ở làm thủ tục trả phòng hoặc ký kết hợp đồng mới.
4. Định mức người ở tại mỗi phòng
4.1. Phòng ở tiêu chuẩn bố trí cho lưu học sinh: Bố trí tối đa 04người/phòng.
4.2. Phòng ở tiêu chuẩn lưu học sinh: Nếu sinh viên ở thì bố trí tối đa 06người/phòng.  
4.3. Phòng ở bình thường: Bố trí ở tối đa 8 người/phòng.
Khi kết thúc mỗi đợt đăng ký, Trung tâm nội trú sẽ rà soát sắp xếp lại các phòng chưa đủ số lượng theo quy định, nếu phòng nào ở dưới số người quy định thì phải đóng bù tiền cho số suất còn thiếu.
5. Tiền ở
5.1. Tiền ở ký túc xá được thu khi ký kết hợp đồng và đầu mỗi kỳ học. Đối với học viên các lớp hệ vừa làm vừa học, tiền ở thu theo phòng ở thông qua người đại diện cho phòng nộp tiền cho cả đợt trước khi nhận phòng (đứng tên tại hợp đồng thuê phòng ở); các đối tượng khác, tiền ở được thu theo từng cá nhân hợp đồng thuê phòng ở.
5.2. Mức thu tiền ở được tính theo đối tượng người ở và loại phòng ở:
- Đối với lưu học sinh: Tiền học phí và tiền ở được thu bằng đô-la Mỹ, theo đúng hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ ký kết giữa Trường Đại học Vinh và phía gửi lưu học sinh đào tạo theo từng khóa học. Tiền ở được thu 1 lần cho cả năm học, thu vào đầu năm. Tiền học phí thu theo kỳ, ngay khi vào đầu mỗi kỳ học với tất cả lưu học sinh phải đóng học phí. Trung tâm nội trú lập danh sách chuyển phòng Kế hoạch - Tài chính xác nhận chuyển phòng Đào tạo mới cho đăng ký học.
- Đối với sinh viên thuộc Đội Thanh niên xung kích được miễn tiền ở nhưng phải tham gia công tác tự quản tại khu vực nội trú, phải có quyết định cử vào đội Thanh niên xung kích chuyển Trung tâm Nội trú để thực hiện.
- Đối với các đối tượng người ở khác, tiền ở năm học 2013-2014 được tính như sau:
- Mức thu tại cơ sở I
+ Phòng ở bình thường: 180,000 đồng/người/tháng.
+ Phòng ở tiêu chuẩn lưu học sinh: 280.000 đồng/người/tháng.
- Mức thu tại cơ sở II
+ Phòng ở bình thường: 150,000 đồng/người/tháng.
+ Phòng ở tiêu chuẩn lưu học sinh: 250,000 đồng/người/tháng.
Đối với các đối tượng người ở khác, tiền ở kỳ hè năm học 2012-2013 được tính như sau: (thu một lần 1,5 tháng)
- Mức thu tại cơ sở I
+ Phòng ở bình thường: 150,000 đồng/người/tháng.
+ Phòng ở tiêu chuẩn lưu học sinh: 250.000 đồng/người/tháng.
- Mức thu tại cơ sở II
+ Phòng ở bình thường: 120,000 đồng/người/tháng.
5.3. Tiền điện, nước sinh hoạt được tính theo chỉ số tiêu thụ thực tế tại công tơ và áp dụng theo mức giá quy định hiện hành của Nhà trường.
5.4. Tiền các tài sản:
- Đối với phòng ở tiêu chuẩn lưu học sinh: 250.000 đồng/người/năm học
- Đối với phòng ở bình thường: 150.000 đồng/người/năm học.
Người ở nhận lại tiền các tài sản sau khi hết hợp đồng, thanh toán toàn bộ nợ, bàn giao phòng ở và tài sản cho nhà trường.
5.5. Lưu học sinh còn nợ tiền ở ký túc xá trong các năm học trước đây phải hoàn thành ngay việc đóng tiền mới được bố trí ở tiếp và cho đăng ký học kỳ sau cũng như phát bằng tốt nghiệp cho các khóa ra trường.
5.6. Người ở chậm thực hiện nghĩa vụ đóng nạp 30 ngày theo quy định nhà trường có quyền đơn phương huỷ hợp đồng và xử lý theo quy định hiện hành.
6. Thời gian áp dụng: Cho kỳ hè năm học 2012 – 2013 và năm học 2013-2014.
            Nhà trường giao cho Phòng Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn lập chứng từ thu; Trung tâm Nội trú bố trí ở và thu tiền tại các ký túc xá (Kể cả cơ sở II) thu đúng, thu đủ và nộp quyết toán về phòng Kế hoạch – Tài chính chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày bắt đầu kỳ học mới. trung tâm nội trú có trách nhiệm kiểm tra đối tượng ký kết hợp đồng đầy đủ, lập hồ sơ theo dõi chi tiết đến từng phòng, nhà và cả trung tâm tại CS1, CS2 để phục vụ công tác quyết toán, thanh kiểm tra đột xuất.
Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho học sinh, sinh viên, Lưu học sinh, học viên biết để thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Như k/g;
- Các Phó Hiệu trưởng (để biết);
- Các bên gửi đào tạo;                                                         (Đã ký)
- Các đơn vị liên quan;
- Gửi qua eOffice & Website trường;
- Lưu HCTH, TTNT.
                                                                                       PGS.TS. Đinh Xuân Khoa