THÔNG BÁO

V/v Tăng cường thực hiện công tác phòng dịch Covid – 19 theo Chỉ thị 16/CT – TTg tại Ký túc xá

 

            Thực hiện Chỉ thị số 16/CT – TTg ngày 31/3/2020 của thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID -19;Kết luận của chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại cuộc họp ngày 17/8/2021 và thực hiện chỉ đạo của trường Đại học Vinh.

              Tình hình dịch bệnh COVID -19 hiện nay tại thành phố Vinh và các huyện lân cận đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Để đảm bảo an toàn, Trung tâm Nội trú yêu cầu Sinh viên, lưu học sinh đang ở trong các khu KTX nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, cụ thể như sau:

             1.Trung tâm Nội trú yêu cầu sinh viên (SV), lưu học sinh (LHS) thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid -19 theo Chỉ thị 16: Không tụ quá 02 người trở lên tại nơi công cộng, Phòng nào ở nguyên phòng đó, không đi lại, trao đổi giữa các phòng. Tuyệt đối không cho người ngoài vào thăm hoặc ở cùng phòng; phát hiện trường hợp bất thường phải báo cáo ngay với trung tâm Nội trú.

2. Sinh viên, lưu học sinh, người ở trong KTX thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ y tế và các cơ quan chuyên môn về phòng chống dịch Covid – 19. Chú trọng thực hiện theo “thông điệp 5K” của Bộ y tế và phòng chống dịch Covid – 19. Hạn chế qua lại giữa các KTX, giữa các phòng ở cũng như đi ra bên ngoài KTX: không đến những nơi tụ tập đông người, không tiếp khách nơi phòng ở, thường xuyên đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. SV, LHS hạn chế đi lại, chỉ ra khỏi KTX khi có việc thật sự cần thiết như mua các nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt cá nhân.

3. Sinh viên, lưu học sinh, người ở thực hiện các biện pháp tự phòng vệ theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng như thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn tại phòng ở, nơi ở, sắp xếp đồ đặc gọn gàng, mở cửa sổ để phòng thông thoáng. Cam kết thực hiện các nội dung yêu cầu về phòng dịch tại KTX.

4. Trung tâm Nội trú nắm bắt chặt chẽ về tình hình về SV, LHS và người ở có đi và trở về KTX từ vùng có dịch, yêu cầu SV, LHS, người ở khai báo thông tin, hành trình đi lại theo mẫu y tế như đi ra ngoài địa bản tỉnh hay trở lại KTX (Đặc biệt là các địa phương đang có dịch thể hiện theo bản đồ thông báo các điểm dịch của cơ quan chuyên môn) để thông tin báo cáo cấp liên quan khi cần thiết và có phướng án hỗ trợ kịp thời.

5. Yêu cầu cán bộ viên chức, người lao động, SV, LHS và người ở thực hiện cập nhật thông tin khai báo y tế đầy đủ và chính xác.

Trên đây là thông báo đến Trưởng các KTX và CB trong đơn vị thông báo cho học sinh, sinh viên, Lưu học sinh, học viên và người ở biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                     TRUNG TÂM NỘI TRÚ

- Như t/b;

- Các Trưởng nhà (để biết);                                                           

- Gửi qua Website TTNT;