1. Ký túc xá số I
 

 

Tầng
Phòng
Phòng
Phòng
V
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
6 SV nam/phòng
6 SV nam/phòng
6 SV nam/phòng
IV
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
6 SV nữ/phòng
6 SV nữ/phòng
6 SV nam/phòng
III
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
6 SV nữ/phòng
6 SV nữ/phòng
6 SV nam/phòng
II
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
6 SV nữ/phòng
6 SV nữ/phòng
6 SV nam/phòng
I
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
6 SV nữ/phòng
TNXK
6 SV nam/phòng
6 SV nam/phòng

 

 
2. Ký túc xá số II
 

 

Tầng
Phòng
Phòng
Phòng
V
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
6 SV nam/phòng
6 SV nam/phòng
6 SV nam/phòng
IV
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
6 SV nữ/phòng
6 SV nữ/phòng
6 SV nữ/phòng
III
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
6 SV nữ/phòng
6 SV nữ/phòng
8 SV nữ/phòng
8 SV nữ/phòng
II
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
8 SV nam/phòng
8 SV nữ/phòng
8 SV nữ/phòng
I
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
8 SV nam/phòng
TNXK
8 SV nam/phòng
8 SV nam/phòng

 

 
 
 
 
3. Ký túc xá số III
 

 

Tầng
Phòng
Phòng
Phòng
V
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
5 LHS nam/p
5LHS nam/p
5LHS nam/p
IV
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
5LHS nữ/p
4 LHS nam/p
4LHS nam/p
III
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
2312
5LHS nữ/p
4 LHS nam/p
4LHS nam/p
II
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
4LHS/p (52L)
4 LHS nữ/p
4LHS nữ/p
I
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
P.PGĐ
P.GĐ
Phòng sinh hoạt cộng đồng
Trực 1
4LHS nam/p
TNXK
6 SVVN/p

 

 
4. Ký túc xá số IV
 

 

Tầng
Phòng
Phòng
Phòng
V
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
6 SV/p
Phòng chuyên gia
6 SV nữ/ p
6 SV nữ/ p
IV
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
Bếp
Kho
Phòng khách
6SV nữ/ p
6 SV nữ/ p
III
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
5 LHS/p
4 LHS/p (52L)
4 LHS Thái Lan/p
4 LHS Thái/p
II
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
5 LHS/p (48B)
4 LHS/p (52L)
5 HS THPT Chuyên/p
6 SV nam/ p
I
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
6 SV nam/p
Trạm Y tế
TNXK
Trực 2

 

 
              
               Thống kê:
               - LHS Thái Lan, LHS Trung Quốc:    22 LHS        06 phòng     Thiếu 1 nữ, 1 nam
               - LHS Lào:                                         222 LHS        51 phòng     Thiếu 1 nam, 1 nữ
               - Thanh niên xung kích:                       17 SV            4 phòng     Thiếu 7 sinh viên VN nam
               - Học sinh THPT:                                  9 HS             5 phòng     Thiếu 15 học sinh (3 phòng)    
               - Dự trữ cho LHS:                                                     11 phòng     Thiếu 44 + 4 LHS
               - Sinh viên Việt Nam                                              133 phòng     Thiếu 858 sinh viên  

 

TT Đối tượngLoại phòng Số SVSố phòng Bố trí chỗ ở tại Ghi chú
1.Nữ LHS Thái Lan4 người/p15
4
4308, 4309. 4310, 4311Thiếu 1
2.Nam LHS Thái Lan4 người/p6
2
4307, 4312Thiếu 2
3.Nam LHS Lào (48B)5 người/p10
2
4201, 4202Đủ, tháng 9 tốt nghiệp
4.Nam LHS Lào (48K, 49)5 người/p68
14
Tầng 5 KTX 3, 4301, 4302Thiếu 2
5.Nam LHS Lào (50, 51, 52)4 người/p85
21
Tầng 3, 4 KTX 3Thừa 1
6.Nữ LHS Lào (48, 49)5 người/p21
4
2301, 2302, 2401, 2402Thừa 1
Nữ LHS Lào (50, 51, 52)4 người/p38
10
2203 - 2212Thiếu 2
7.Nam LHS TQ4 người/p01
0
0Ở ghép với LHS Thái
8.Nam học sinh THPT5 người/p10*
2
4206 - 4207
9.Nữ học sinh THPT5 người/p15*
3
4208 - 4210
10.Đội TNXK6 người/p17
4
1103, 2103, 3110, 4111Thiếu7/mái ấm
11.LHS Lào K52L (dự trữ)4 người/p
11
3201-3202, 4203-4205, 4303-4306

 

 

 

12.Sinh viên VN6 người/p618*
103
1101-1512 (trừ 1103), 2307-2512, 3111-3112, 4407-4412
13.Sinh viên VN (chính sách)8 người/p240*
30
2101 - 2306

 

 
 
Như vậy, nhiệm vụ thu hút HSSV của Trung tâm Nội trú là rất nặng nề, phải tìm kiếm thêm:
        - Số lưu học sinh  Sẽ sang?
        - Số sinh viên/học sinh/học viên