Ký túc xá gió vào - ra mái thoải
Không quạt trần. (Bởi sợ chém tầng trên)
Đêm thừa sao, chỉ thiếu mỗi chăn mền
Muỗi đồng ca bài ca (gãi) sột soạt

Ký túc xá vẫn có thằng "xỏ lá"
Rình những hôm đứa bạn quê ra
Mời người yêu tối đến chơi "nhà"
Và tranh thủ liên hoan chào ra mắt!

Ký túc mùa thi, điện phòng nàng mất
Bởi Cu Cư đã lén cắt từ chiều
Tuấn mặt rỗ ra tay nghĩa hiệp
Qua mùa thi nàng sẽ trả ơn …tình!

Ký túc xá ăn xong mà cứ ngỡ
Như chưa ăn, cơn đói vật vã tìm
Nàng gặng hỏi, nhăn răng cười hớn hở
Anh no rồi, thời kiêng cữ em ơi!

Ký túc xá những ngày (âm) mồng một
Hướng từ bi, nhằm cửa Phật mình đi
Đám ma quỷ đồng thanh niệm A di
Đà Phật hiểu, trưa chùa mời cơm tịnh!

Ký túc xá những đêm cúp điện
Học hành trong ký túc ta luận bàn
Chuyện nợ (nần) chúng mình tạm gác ngang
Nợ (giang san) ngực căng tràn... chém gió!

Ký túc xá là giấc mơ lơ đãng
Thoảng hương thơm ngồi ngâm cứu thật lâu
Mong làm sao xoá hết vạn kiếp sầu
Thằng sau dọn (cầu) cho thằng đi trước

Ký túc xá những ngày bão lũ
Dáo dác lần hồi mong ngóng tin quê
Tiền thủng túi nhưng ai cũng muốn về
Gánh quê hương trên vai sờn áo rách