Hưởng ứng tháng Thanh niên, chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tết Pun Pi May – Tết cổ truyền của LHS Lào. Thực hiện Chương trình công tác HSSV và Phong trào sinh viên ở Nội trú năm học 2022 – 2023. Trung tâm nội trú  xây dựng kế hoạch tổ chức ngày "Chủ nhật xanh" lần thứ 3 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

            - Làm sạch môi trường trong khuôn viên ký túc xá (kể cả Cơ sở Hưng Bình), tạo thói quen tốt trong học sinh, sinh viên trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh trong khuôn viên ký túc xá .

            II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Quét sạch sân, đường, vỉa hè và trong phòng ở.

            - Lau chùi tường, kính các khu vực ký túc xá.

            - Nhặt hết gạch đá, chai lọ, bao bì, ni lon,...trong khuôn viên ký túc xá

           - Cho sinh viên nội trú sắp xếp gọn gàng, lau chùi sạch sẽ phòng ở; quét dọn cầu thang, hành lang, chỉnh trang lại dây phơi quần áo.

          III. PHÂN CÔNG KHU VỰC PHỤ TRÁCH:

            1. Khu vực Nhà Ký túc xá số 1 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Nguyễn Thị Sen chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV, LHS ở KTX số 1 (danh sách theo phòng ở)

            2. Khu vực Nhà Ký túc xá số 2 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Hà Thị Minh Trang chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV ở KTX số 2 (danh sách theo phòng ở)

            3. Khu vực Nhà Ký túc xá số 3 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Hoàng Thị Hương Giang chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV và LHS ở KTX số 3 (danh sách theo phòng ở)

            4. Khu vực Nhà Ký túc xá số 4 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Bùi Thị Liên chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV và LHS ở KTX số 4 (danh sách theo phòng ở)

           5. Khu vực Nhà Ký túc xá số 4 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Nguyễn Thị Mai chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV và LHS ở KTX số 5 (danh sách theo phòng ở)

            6. Khu vực Nhà Ký túc xá ở Hưng Bình (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 9, trong phòng ở và khu vực sân.

- PGĐ: Đặng Ngọc Dũng chỉ đạo

- Toàn bộ, người ở, HSSV-HV ở KTX Cơ sở Hưng Bình (danh sách theo phòng ở)

            IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

            1. Ban giám đốc trung tâm khảo sát và phân công nhiệm vụ.  

2. Các đ/c cán bộ được phân công: Tuỳ khối lượng công việc được giao, Cán

bộ lấy lực lượng đầy đủ để hoàn thành tốt công việc. Yêu cầu tối thiểu là 50 người.

            VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

            Ra quân thực hiện đồng loạt từ 7h00' sáng Chủ Nhật, ngày 18/3/2023. Các vị trí được phân công sẽ chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về địa điểm của mình. Tùy theo mức độ công việc các đ/c Cán bộ chủ động thực hiện và báo cáo cho đồng chí trưởng đơn vị.

            Sau khi thực hiện xong các khối lượng công việc, các vị trí báo cáo để nghiệm  thu kết quả.           

Hoạt động "Ngày Chủ Nhật xanh" là hoạt động có ý nghĩa giáo dục sinh viên ở nội trú nhằm làm “ xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” toàn bộ khuôn viên ký túc xá là hoạt động thường xuyên. Yêu cầu các đ/c Cán bộ  thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện hoạt động này là tiêu chí quan trọng xét thi đua của các Cán bộ và HSSV-HV và Lưu học sinh trong năm học 2022 – 2023 .

 

                                                                                  

Một số hình ảnh tham gia làm chủ nhật xanh: