KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày "Chủ nhật xanh" phòng chống dịch Covid – 19 tại KTX

 

            Sau một thời gian dài nghỉ học để tránh dịch covid – 19, nay sinh viên đã trở lại trường học tập, trung tâm Nội trú đã triển khai làm Chủ nhật xanh vệ sinh phòng ở, vệ sinh các tòa nhà và toàn bộ khuôn viên KTX.

          I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

          - Làm sạch môi trường trong khuôn viên ký túc xá, tạo thói quen tốt trong học sinh, sinh viên và trong việc xây dựng bảo vệ môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh trong khuôn viên ký túc xá .

          II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Quét sạch sân, đường, vỉa hè và trong phòng ở ( tháo dỡ toàn bộ ri đô…)

          - Lau chùi tường, kính; tẩy sạch vết bã kẹo cao su ở các khu vực ký túc xá.

          - Nhặt hết gạch đá, chai lọ, bao bì, ni lon,...trong khuôn viên ký túc xá

          III. PHÂN CÔNG KHU VỰC PHỤ TRÁCH:

          1. Khu vực Nhà Ký túc xá số 1 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Nguyễn Vinh Quang chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV và LHS ở KTX số 1 (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

          2. Khu vực Nhà Ký túc xá số 2 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Hà Minh Trang chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV ở KTX số 2 (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

          3. Khu vực Nhà Ký túc xá số 3 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Hoàng Thị Hương Giang chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV và LHS ở KTX số 3 (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

          4. Khu vực Nhà Ký túc xá số 4 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Nguyễn Thị Linh chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV và LHS ở KTX số 4 (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

 

         

 

 

 

5. Khu vực Nhà Ký túc xá số 5 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Nguyễn Thị Mai chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV và LHS ở KTX số 5  (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

          IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1.Cán bộ các nhà đi nhắc nhở và phổ biến đến tận từng phòng ở.                  2. Các đ/c cán bộ được phân công: Tuỳ khối lượng công việc được giao, Cán

bộ phân công lực lượng SV-LHS đầy đủ để hoàn thành tốt công việc.

          V. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

          Ra quân thực hiện đồng loạt từ 7h30’ sáng Chủ Nhật, ngày 10/5/2020. Các vị trí được phân công sẽ chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về địa điểm của mình. Tùy theo mức độ công việc các đ/c Cán bộ chủ động thực hiện và báo cáo cho các đồng chí  phụ trách công việc:

1: Nguyễn Thị Mai ( Chủ tịch Công đoàn)

2: Hoàng Hương Giang( Tổ trưởng vệ sinh môi trường)

          Hoạt động "Ngày Chủ Nhật xanh" là hoạt động có ý nghĩa giáo dục sinh viên ở nội trú nhằm làm “ xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” toàn bộ khuôn viên ký túc xá là hoạt động thường xuyên. Yêu cầu các đ/c Cán bộ  thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện hoạt động này là tiêu chí quan trọng xét thi đua của các Cán bộ và HSSV-HV và Lưu học sinh trong năm học 2019 - 2020.

 

 

 

                                                                                          BGĐ Trung tâm