Trong khuôn viên củaTrường Đại học Vinh có 5 ký túc xá cao tầng dành cho sinh viên Lào, Thái Lan và Việt Nam ở nội trú. Tổng số sinh viên Việt Nam và lưu học sinh của Lào và Thái Lan ở khu nội trú cơ sở 1 là gần 1 nghìn sinh viên và lưu học sinh.

    Trung tâm nội trú là đơn vị chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng bố trí nơi ở, quản lý người học: bảo vệ an ninh trật tự, quản lý cơ sở vật chất tại 2 cơ sở ký túc xá của Nhà trường (gồm cả ký túc xá Hưng Bình). Hiện tại Trung tâm có 24 cán bộ.

Đọc lại quyển Trường Đại học Vinh: 55 xây dựng và phát triển, được biên soạn 2014, ta thấy Trường Đại học Vinh trong thập niên đầu của thế kỷ XXI đã chú ý mở rộng quan hệ quốc tế, đào tạo lưu học sinh của các nước trong khu vực. Năm 2002, Trường Đại học Vinh có bước phát triển mới trong việc mở rộng quan hệ giao lưu, kế kết hợp tác đào tạo với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. Đoàn cán bộ của Trường đã có chuyến đi thăm và làm việc tại Lào và Thái Lan. Kết quả của chuyến công tác được thể hiện qua nhiều văn bản quan trọng về quan hệ hợp tác đào tạo mà các bên đã ký kết. Trong năm này, lần đầu tiên Bộ Giáo dục Thái Lan gửi học viên cao học sang học tập tại Trường Đại học Vinh. Năm 2002 trở thành mốc quan trọng của lịch sử Nhà trường trong đào tạo lưu học sinh. Từ đó đến nay đã 17 năm trôi qua, số lượng lưu học sinh đào tạo tại Trường ngày càng tăng, ký túc xá sinh viên của Nhà trường đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của những lưu học sinh nơi đất khách quê người.

    Những lần sinh hoạt đơn vị, Ban giám đốc Trung tâm nội trú Trường Đại học Vinh luôn nhắc nhở, cán bộ cần quan tâm nhiều hơn nữa đến điều kiện sinh hoạt, học tập, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên nội trú, đặc biệt là những lưu học sinh của Lào và Thái Lan. Chúng ta cần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa sinh viên nội trú và cán bộ, nhân viên của trung tâm. Ý thức được trách nhiệm trước đơn vị và Nhà trường, tập thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm, đã đoàn kết một lòng, , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng được nền nếp làm việc khẩn trương, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với sinh viên nội trú.

    Nhiều sinh viên ở khu nội trú, trong những giờ phút nghỉ ngơi thường hay đến phòng làm việc của Trung tâm trò chuyện. các em tâm sự: chúng em thấy thật thoải mái khi được sống và học tập ở mái trường này. Chúng em thấy đây là một môi trường sư phạm tốt để các em phấn đấu, rèn luyện và cũng là môi trường để học tiếng Việt rất tốt.

    Vấn đề trọng tâm của công tác quản lý sinh viên nội trú là tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, văn hóa cho tuổi trẻ. Trung tâm nội trú đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và phòng công tác chính trị HSSV, sinh viên của Trường… để tổ chức các hội diễn văn nghệ, giao lưu, diễn đàn…, tổ chức nhiều hoạt động mang tính giáo dục sâu sắc, giáo dục truyền thống, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các nước, các dân tộc có lưu học sinh học tập tại Trường.

    Mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ Trung tâm Nội trú và sinh viên ở ký túc xá đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của Trường. Điều đó được xã hội ghi nhận. Học sinh, sinh viên trong khu nội trú khẳng định rằng các bậc phụ huynh an tâm khi con em mình được sống, học tập và rèn luyện trong môi trường tốt đẹp như vậy.

    

 

 

 

                                                                                      Phạm Thị Hoài Thanh