Để tổ chức nhận lại phòng ở sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trung tâm Nội trú thông báo cho sinh viên ở nội trú sau khi đến nhận lại phòng ở  như sau:

            1. Trung tâm nội trú mở cửa phục vụ và đón tiếp sinh viên trở lại học tập sau Tết bắt đầu từ 8h00' ngày 9/02/2019 (tức là ngày mồng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Khi sinh viên mở cửa phòng phải có sự chứng kiến của cán bộ Trung tâm nội trú. Phòng nào tự ý mở mà không báo cáo, Trung tâm nội trú và Nhà trường không chịu trách nhiệm về tài sản trong phòng.

              2. Sau khi nhận lại phòng ở là phải nhanh chóng ổn định tự ôn bài cũ để hôm sau lên lớp học tập

            3. Ngay sau khi trở lại Trường học tập, những học sinh-sinh viên và lưu học sinh chưa hoàn thành các khoản đóng nạp tại ký túc xá phải hoàn thành việc đóng nạp. Tất cả lưu học sinh nạp hộ chiếu cho (Keo Malain, Trưởng đoàn lưu học sinh) để nhà trường làm các thủ tục về tạm trú theo quy định.

           

            Yêu cầu Cán bộ, viên chức và Trưởng các nhà, Trưởng tầng, Trưởng phòng ở quán triệt, thông báo đến toàn bộ sinh viên, lưu học sinh ở nội trú biết và thực hiện nghiêm túc chủ trương trên. Nhà trường sẽ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Nơi nhận:                                                                     

Đăng eOffice & Website TTNT

- Lưu TTNT                                                                                                                                                                                                                                  TRẦN MINH CÔNG