Để tổ chức nghỉ  Tết (Dương Lịch) và phục vụ tốt cho sinh viên ở nội trú. Trung tâm Nội trú thông báo cho học sinh sinh viên và Lưu học sinh ở nội trú về kế hoạch nghỉ Tết và công tác chuẩn bị trong phòng ở, tài sản cho nhà trường như sau:

            1. Trước khi nghỉ Tết

Các phòng ở phải kiểm tra cửa, khoá và chốt cửa cẩn thận. Những phòng nào hư hỏng cửa, khoá, chốt cửa phải báo ngay cho Trung tâm Nội trú để Nhà trường sửa chữa.

            2. Trước khi ra về, các phòng ở phải rút tất cả các thiết bị điện, ổ cắm, cầu chì ra khỏi hệ thống điện, khoá nước; sắp xếp đồ đạc, tư trang gọn gàng; những tài sản cá nhân có giá trị cần phải khai báo với Trung tâm nội trú; làm vệ sinh phòng ở, hành lang sạch sẽ; chốt cửa sau, các cửa sổ, khoá cửa trước cẩn thận và cử đại diện làm các thủ tục bàn giao phòng cho Trung tâm nội trú.

            3. Ngay sau khi trở lại Trường học tập, những học sinh-sinh viên và lưu học sinh chưa hoàn thành các khoản đóng nạp tại ký túc xá phải hoàn thành việc đóng nạp. Tất cả lưu học sinh nạp hộ chiếu cho (Sivone Ruevaibounthavy, Trưởng đoàn lưu học sinh) để nhà trường làm các thủ tục về tạm trú theo quy định.

4. Liên hệ:

1. Thầy Trần Minh Công 0967159369

2. Thầy Đặng Ngọc Dũng 0983435788

3. Cô Phạm THị Hoài Thanh 0986606286

           

            Yêu cầu Cán bộ, viên chức và Trưởng các nhà, Trưởng tầng, Trưởng phòng ở quán triệt, thông báo đến toàn bộ sinh viên, lưu học sinh ở nội trú biết và thực hiện nghiêm túc chủ trương trên. Nhà trường sẽ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

                                   

                                                                                  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Nơi nhận:                                                                     

Đăng eOffice & Website TTNT

- Lưu TTNT                                                                  

 

                                                                                         TRẦN MINH CÔNG