TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRUNG TÂM NỘI TRÚ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                                       

       Số: 02/TB-TTNT                               TP Vinh, ngày  14 tháng 9 năm 2018

  V/v: Chủ động phòng chống bão số 5

 

           

 Kính gửi:                 - Trưởng các phòng ở nội trú

                                - Trưởng đoàn Lưu học sinh

                             - Toàn thể sinh viên, lưu học sinh ở nội

                                - Khu vực Hưng Bình

 

Theo dự của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới ngày 15 tháng 9 năm 2018, cơn bão số 5 có vị trí tâm siêu bão ở khu vực 18.0 độ Vĩ Bắc; 121.0 độ Kinh Đông. sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão mạnh cấp 8 (400hm/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 48-72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và mạnh dần lên. Đến 7h ngày 17/9/2018, vị trí tâm bão ở vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp (100-150km/giờ, giật cấp 11 hoặc 12.

 Để chủ động phòng chống mưa bão, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản, Trung tâm Nội trú yêu cầu:

          1. Trước khi bão về, các phòng ở phải dọn vệ sinh phòng ở; hành lang; kiểm tra tất cả các thiết bị điện, chuẩn bị ánh sáng phòng khi mất điện; tuyệt đối không đi lại trong tòa nhà hoặc ra ngoài khi bão đổ bộ.

          2. Chuẩn bị đầy đủ lương thực; thực phẩm và nước uống

          3. Trước khi bão về, các phòng ở phải cột các cửa sổ, cửa ra hành lang và che đậy tủ quần áo và các loại máy điện tử các nhân khác. Tất cả phải hoàn tất trước 17 giờ ngày 14/9/2018. Trung tâm sẽ kiểm tra toàn khu nội trú

         

          Trên đây là các công việc khẩn trương thực hiện để chủ động phòng chống ảnh hưởng của cơn bão số 5. Yêu cầu Trưởng các phòng ở quán triệt, thông báo đến toàn bộ sinh viên, lưu học sinh ở nội trú biết và thực hiện nghiêm túc chủ trương trên. Nhà trường sẽ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Mọi vướng mắc, phản ánh về Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, cháy nổ của Trung tâm (thầy Đặng Ngọc Dũng 0983435788 hoặc thầy Trần Minh Công 0967159369)

 

                                                                                                                                 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như k/g;

- Trưởng các cụm KTX;

- Website vinhuni.edu.vn;

- Lưu TTNT.

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                          GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NỘI TRÚ

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                            Trần Minh Công