Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BCA ngày 22/3/2002 của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về công tác bảo vệ ANTT trong trường học và cơ sở giáo dục; số 3775/KH-ĐHV ngày 9/10/2015 của trường Đại học Vinh.

 Nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục. và công tác an ninh trật tự trong năm học 2015-2016. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Trung tâm Nội trú xin trình bày tham luận:

Các giải pháp anh ninh trật tự và xây dựng triển khai mô hình “ Học sinh, sinh viên tự quản” trong các ký túc xá của Nhà trường như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ

Trung tâm Nội trú được thành lập theo quyết định số1093- QĐ-ĐHV, ngày 16/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Trung tâm Nội trú là đơn vị phục vụ trực thuộc trường giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý toàn diện các hoạt động trong khu nội trú, hỗ trợ công tác đào tạo của Nhà trường. Thực hiện việc quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu ăn, ở, học tập, rèn luyện của HSSV, Lưu học sinh Lào, Thái lan, Trung Quốc và khách đến làm việc, giảng dạy với Nhà trường. Tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động phục vụ tại chỗ trong KNT. Thực hiện chế độ tài chính theo qui định của Hiệu trưởng.

Khu nội trú của Nhà trường nằm trên địa bàn phường Bến Thủy. Với số lượng sinh viên theo học lên đến hàng vạn người. Trong đó số HSSV và LHS ở KTX khoảng gần 1 nghìn. Nên Việc quản lý sinh hoạt, học tập đúng nội quy Nhà trường, không vi phạm về ANTT trong giới HSSV là hết sức cần thiết. Khu vực HSSV theo học ở đây còn tập trung nhiều trung tâm mua sắm, chợ, các tuyến phố…. Đặc biệt trong KTX đa số là HSSV, LHS Lào, Thái Lan; đã đặt ra thách thức lớn trong việc đảm bảo ANTT, HSSV dễ sa vào những tệ nạn nếu không cảnh báo, nhắc nhở kịp thời.

Nắm bắt thực tế trên, mô hình đội tự quản HSSV được thành lập nhằm mục đích góp phần vào phong trào chung của KTX bảo vệ an ninh cho Nhà trường, trở thành những đầu mối cung cấp thông tin quan trọng, giúp lực lượng cán bộ trung tâm Nội trú có mặt giải quyết một cách kịp thời,đặc biệt còn có Lưu HS Lào, Thái Lan… như một xã hội thu nhỏ, HSSV đa dạng về vùng miền, phong phú về tính cách nên rất phức tạp, các đối tượng bên ngoài luôn chú ý và tìm sơ hở để thực hiện các hành vi làm mất ANTT.

II. CÔNG TÁC TỰ QUẢN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRONG KÝ TÚC XÁ

  1.  Công tác tư tưởng, chính trị:

Đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ và HSSV chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Nội quy Nội trú của Nhà trường; có quan điểm lập trường chính trị vững vàng. Luôn tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi người và động viên mọi người tham gia thực hiện.

Đơn vị luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác giữ gìn trật tự an ninh trong KTX. Lãnh đạo đơn vị đã lên kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Luôn lồng ghép tuyên truyền về công tác ANTT trong các hoạt động hàng năm như: Cuộc thi Phòng ở Kiễu mẫu; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn trong năm: 26/3, 20/10, 20/11; Các buổi phát thanh hàng tuần của đội Phát thanh tuyên tryền, nâng cao hoạt động của đội Thanh niên xung kích; hoạt động thể dục thể thao hàng ngày trong các sân chơi thể thao của KTX; xây dựng Khu ký túc xá theo tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp.

Đơn vị rất coi trọng và phát huy tính dân chủ trong công tác quản lý HSSV: tổ chức đối thoại với HSSV nội trú để lấy ý kiến đóng góp về phương thức quản lý và phục vụ; Thu nhận ý kiến thông qua hội nghị dân chủ HSSV ở các khoa, ở trường và do Trung tâm tổ chức; Trực tiếp trao đổi với các em để tìm hiểu rõ những tâm tư nguyện vọng, và qua đó tìm những biện pháp khắc phục những hạn chế tồn tại, giải quyết dứt điểm nhanh chóng những yêu cầu và nguyện vọng của sinh viên.

Tuyên truyền, động viên, tổ chức cho người ở làm tốt công tác tự quản, mỗi phòng ở là một gia đình nhỏ, KTX là một ngôi nhà lớn. Làm tốt công tác tự quản cho HSSV trong KTX bước đầu mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

 Kết quả quan trọng là thu hút,  bố trí ở hết tất cả các phòng ở trong KTX, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người ở. Đảm bảo tốt công tác an ninh, vệ sinh môi trường. Xây dựng KTX thành mái nhà chung mà HSSV là người làm chủ, thực hiện thành công các tiêu chí: Ký túc xá “xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân hiện”

2. Công tác Đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị và hoạt động tự quản

của HSSV, LHS trong ký túc xá 2014-2015

Đơn vị luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác giữ gìn trật tự an ninh trong KTX. Lãnh đạo đơn vị đã lên kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Luôn lồng ghép tuyên truyền về công tác ANTT trong các hoạt động hàng năm như: Cuộc thi Phòng ở Kiễu mẫu; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn trong năm: 26/3, 20/10, 20/11 ; các buổi phát thanh hàng tuần của đội Phát thanh tuyên tryền, nâng cao hoạt động của đội Thanh niên xung kích; hoạt động thể dục thể thao hàng ngày trong các sân chơi thể thao của KTX; xây dựng Khu ký túc xá theo tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản, là một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn đặt ra cho cán bộ TTNT. Hàng ngày BGĐTT đã phân công cán bộ trực 24/24h, ngoài ra việc phát huy, sử dụng lực lương SV nam trong KTX: 217 SV tăng cường cho công tác tuần tra canh gác vào các giờ cao điêm , nhằm ngăn ngừa trộm cắp tài sản và đảm bảo an toàn cho HSSV. Trong đó sử dụng đội TNXK làm lực lương nòng cốt, thường trưc hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ an ninh trường học khi có vấn đề xẩy ra . Trung tâm NT đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cho HSSV biết tình hình trật tự xã hội đang xẩy ra,  hướng dẫn các biện pháp bảo vệ an toàn về tài sản ( máy tính xách tay) và các tài sản quí hiếm ..vvv. Thiết lập mạng lưới SV tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, thông báo phản ánh kịp thời những thông tin nóng cho BGĐ, cho những người có trách nhiệm, nhờ vây BGĐ đã sớm nắm băt được các hoạt đông của SV trong KTX, về tôn giáo, tín ngưỡng, và các khả năng bất thường khác. Trong thời gian qua cán bộ và TN tự quản KTX đã băt được 5 trường hợp đột nhập vào KTX của LHS lào trong đó có 4 nam 1 nữ, đây là khu vực nhạy cảm rất đươc BGĐ, cán bộ TT đầu tư giúp đỡ bảo vệ. Cán bộ trực tiến hành lập biên bản và chuyển cho cơ quan CA Bến Thủy 3 người có dấu hiệu nghi vấn nhất. cho đến nay công tác an ninh trật tự, bảo đảm an toàn về người và tài sản cho HSSV nội trú đang đươc duy trì, thực hiện tốt.

 - Hàng năm đơn vị đều phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, mỗi cán bộ được giao quản lý 01 dãy nhà, có nhiệm vụ bố trí, hướng dẫn sinh viên làm đơn, hợp đồng ở nội trú; hàng ngày đến từng phòng kiểm tra, đôn đốc SV thực hiện Nội quy Nội trú, nắm bắt diễn biến tư tưởng để kịp thời có những biện pháp giáo dục, hướng các em vào cuộc sống lành mạnh, vui tươi, trách xa các tệ nạn xã hội.

- Đơn vị thành lập Tổ sinh viên tự quản (Mỗi phòng nội trú là 01 tổ tự quản), tổ trưởng tổ tự quản là trưởng phòng của phòng đó, trong phòng có danh sách HSSV, danh sách trực nhật, mỗi giường có biển tên HSSV, mỗi nhà nội trú có bảng nội quy được đặt ngay cầu thang lên xuống, khẩu hiệu tuyên truyền giáo dục được đạt ở vị trí trung tâm các dãy nhà, tại các nhà nội trú được bố trí các hộp thư cứu bạn để HSSV thông tin kịp thời khi phát hiện các hành vi vi phạm nội quy, quy chế hoặc có liên quan đến TNXH; các tổ tự quản được sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ quản lý nhà, từng phòng ở sinh viên đã xác định vai trò làm chủ của mình từ việc phân công trực nhật hàng ngày, đảm bảo nội vụ, vệ sinh, bảo quản tài sản cá nhân và tự quản công tác ANTT, chấp hành Nội quy, Quy chế Nội trú,.

- Đồng thời để thực hiện tốt hoạt động tự quản của HSSV, LHS, thì Trung tâm nội trú đã quy định nhiệm vụ của nhóm  đó là chia ra 2 ca trực. Ca 1: từ 20h45- 1h00; Ca 2: từ 1h00-6h00; tất các SV được cử trực có trách nhiệm chuẩn bị tham gia và hoàn thành tốt ca trực, phải ghi đầy đủ các diễn biến trong ngày vào sổ tự quản, mặc đồng phục, đeo phù hiệu băng đỏ theo quy định...

- Đơn vị luôn chú ý đến công tác phòng chống cháy nổ, tham mưu cho Nhà trường bổ sung trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, nhắc nhở sinh viên ý thức phòng chống cháy nổ, không đun nấu tại phòng, chấp hành nghiêm qui định về việc không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng văn hóa phẩm có nội dung xấu, đốt pháo nổ dịp tết Nguyên đán hàng năm; khi phát hiện có những biểu hiện vi phạm thông tin ngay cho cán bộ QLKTX hoặc qua hộp thư cứu bạn.

- Đơn vị thành lập các đội bóng của sinh viên nội trú tại cơ sở, dưới sự chỉ đạo của Ban QLKTX sinh viên Nội trú phối hợp với đội TNXK, hàng năm xây dựng kế hoạch các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong KTX như: Tổ chức giao lưu thể thao nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tổ chức thể thao nhân Ngày thành lập Đoàn TN CS Hồ Chí Minh 26/3, tết Bounpimay của Lào, Songkran của Thái. Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động tập luyện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng chuyền, bóng đá… hàng ngày tại các sân chơi thể thao trong KTX; tham mưu cho Ban QLKTX làm mới, sửa chữa, cải tạo các sân thể thao. Qua các hoạt động đó đã thu hút được đông đảo HSSV trong KTX tham gia, trách xa các tệ nạn xã hội. Hoạt động thể thao trong các khu nội trú đã tạo được phong trào thi đua trong HSSV giữa các nhà nội trú và giữa HSSV các khoa trong mỗi khu nội trú. Qua các hoạt động nhiều HSSV đã trưởng thành, được đơn vị xác nhận, thưởng điểm rèn luyện và được các chi bộ xét giới thiệu đề nghị Đảng bộ Nhà trường kết nạp vào Đảng.

- Đơn vị tổ chức cuộc thi “Phòng ở kiễu mẫu” kéo dài xuyên suốt trong năm học, gắn với tiêu chí nếp sống văn hóa của HSSV. Hàng ngày CB quản lý từng dãy nhà cùng đội TNXK kiểm tra, theo dõi; hàng tháng thành lập đoàn kiểm tra và chấm điểm từng phòng, theo dõi theo từng nội dung công việc, xếp loại phòng theo A, B, C. Hàng tuần đội sinh viên tự quản thông tin  đến cán bộ quản lý của KTX về gương người tốt, việc tốt, kết quả thi đua của từng nhà, từng phòng. Qua cuộc thi giúp SV nâng cao ý thức tập thể, coi phòng ở nội trú như chính ngôi nhà của mình, nâng cao cảnh giác trong phòng chống tội phạm.

- Đơn vị đã tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường cho tổ chức các hoạt động như Nhà ăn, Căng tin, phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của HSSV trong KTX nhằm hạn chế SV phải ra hàng quán ngoài trường. 

- Đơn vị chỉ đạo cho HSSV nội trú khi có nhu cầu gửi tiền hoặc tài sản cá nhân cho cán bộ QLKTX giữ khi cần sử dụng thì nhận lại.

- Chú ý phân loại HSSV nội trú, quan tâm đến những đối tượng đặc biệt khó khăn để có biện pháp động viên giúp đỡ kịp thời như hỗ trợ kinh phí, vận động HSSV trong KTX giúp đỡ để sinh viên học tập tốt; những đối tượng cá biệt có biểu hiện bất thường về tâm lý, tình cảm chỉ đạo cho cán bộ QLKTX và các tổ chức SV quan tâm, động viên, tư vấn giúp SV vượt qua những trở ngại, những mặc cảm về tâm lý để hòa nhập với các phong trào hoạt động tập thể trong KTX.

        Với phương châm xây dựng lực lương HSSV làm chủ KTX, sau khi vào ở ổn định, biên chế tổ chức các nhà ở bao gồm: Trưởng phòng ở, trưởng tầng, trưởng nhà, được hình thành. Cán bộ quản lý HSSV của Trung tâm nội trú được bố tri quản lý theo từng tầng, nhà ở, mỗi nhà ở có ít nhất là 2 cán bộ phụ trách chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt đông, sinh hoạt, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn về người và tài sản. Công tác vệ sinh ở mỗi KTX đều do HSSV nữ đảm nhận, mỗi phòng ở được phân công trưc nhật 1 tuần, luân phiên nhau trong suốt học kỳ và năm học, các khu vưc công cộng bên ngoài do Công ty An Hưng đảm nhận, kết quả công việc hàng ngày đều có nhận xét đánh giá của cán bộ quản lý KTX của TTNT. Ngoài ra Trung tâm NT còn tổ chức thành công nhiều lần Chủ nhật xanh cho toàn thể SV tham gia, phong trào này đã thu hút nhiều SV tham gia, xây dưng ý thức làm chủ, và đóng góp cho KTX của HSSV. Nhờ những hoạt động này KTX đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường, làm cho cảnh quan ở đây ngày càng đẹp, thu hút HSSV vào ở cũng như người nhà đến thăm.

3. Đánh giá về kết quả thực hiện công tác tự quản của HSSV, LHS trong ký túc xá

- Đội sinh viên tự quản không những tham gia vào công tác an ninh trật tự mà còn tích cưc trong công tác vận động, tuyên truyền lối sống văn minh, lành mạnh và đúng pháp luật. Cách giải quyết những tình huống xẩy ra cũng hết sức linh hoạt, tế nhị.

- Bên cạnh đó, đội ngũ này còn là nơi cung cấp những nguồn tin quan trọng về những thay đổi, biến động liên quan đến tư tưởng chính trị của đội ngũ sinh viên. Chính vì vậy, đội tự quản có vai trò quan trọng trong việc nắm rõ tình hình trong đời sống sinh viên, từ đó Ban quản lý ký túc xá nắm được thông tin để có kế hoạch kịp thời nhằm ngăn chặn những hành vi đáng tiếc có thể xẩy ra. Góp phần tạo sự bình yên trong ký túc xá.

Thông qua việc tổ chức triển khai xây dựng và duy trì mô hình quản lý sinh viên đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của học sinh, sinh viên về chủ trương, chính sách, Pháp luật của Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, phát huy sức mạnh của toàn thể sinh viên trong công tác giữ gìn an ninh trật tự nói chung và xây dựng Nhà trường nói riêng. Nêu cao tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa học sinh, sinh viên các dân tộc và giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên các nước bạn Lào, Campuchia. Hoạt động ký túc xá sinh viên đi vào nề nếp, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng ký túc xá nhà trường an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường lành mạnh làm nền tảng, cơ sở, cho việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

III. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH  SINH VIÊN TỰ QUẢN  TRONG KÝ TÚC XÁ

  1. Công tác tư tưởng, chính trị:

Đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ và HSSV chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Nội quy Nội trú của Nhà trường; có quan điểm lập trường chính trị vững vàng. Luôn tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi người và động viên mọi người tham gia thực hiện.

Đơn vị rất coi trọng và phát huy tính dân chủ trong công tác quản lý HSSV: tổ chức đối thoại với HSSV nội trú để lấy ý kiến đóng góp về phương thức quản lý và phục vụ; Thu nhận ý kiến thông qua hội nghị dân chủ HSSV ở các khoa, ở trường và do Trung tâm tổ chức; Trực tiếp trao đổi với các em để tìm hiểu rõ những tâm tư nguyện vọng, và qua đó tìm những biện pháp khắc phục những hạn chế tồn tại, giải quyết dứt điểm nhanh chóng những yêu cầu và nguyện vọng của sinh viên.

Tuyên truyền, động viên, tổ chức cho người ở làm tốt công tác tự quản, mỗi phòng ở là một gia đình nhỏ, KTX là một ngôi nhà lớn. Làm tốt công tác tự quản cho HSSV trong KTX bước đầu mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

 Kết quả quan trọng là thu hút,  bố trí ở hết tất cả các phòng ở trong KTX, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người ở. Đảm bảo tốt công tác an ninh, vệ sinh môi trường. Xây dựng KTX thành mái nhà chung mà HSSV là người làm chủ, thực hiện thành công các tiêu chí: Ký túc xá“ xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân hiện”

Ban QLKTX luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng trong và ngoài trường quan tâm chỉ đạo và tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác QLKTX, Nhà trường luôn đảm bảo các điều kiện phục vụ ăn, ở, sinh hoạt, học tập của HSSV; hàng năm ưu đãi mức thu phí tiền điện, tiền nước; phí phòng ở cho LHS nước ngoài; trong KTX lắp đặt mạng Internet không dây HSSV truy cập thông tin miễn phí. Ngoài ra, hàng năm Nhà trường còn dành một lượng kinh phí để tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu ăn, ở sinh hoạt, học tập của HSSV; các điều kiện vui chơi, giải trí, phục vụ tại chỗ như sân thể thao bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, hoạt động giao lưu văn nghệ, phục vụ căng tin, nhà ăn, nơi trông giữ phương tiện….được Nhà trường từng bước đáp ứng tốt.

2 . Xác lập mô hình tự quản của HSSV trong KTX

 Những năm trước đây tình hình an ninh trật tự trong nhà trường, ký túc xá diễn biến khá phức tạp và khó kiểm soát. Nhiều đối tượng ngoài xã hội đã lợi dụng trà trộn, ra vào trộm cắp tài sản của sinh viên. Một số sinh viên ở ký túc không chấp hành nội quy như: Tổ chức nấu ăn tại ký túc dễ gây nguy cơ chập điện, cháy nổ; uống rượu, bia, chơi lô, đề, cờ bạc sinh hoạt quá giờ quy định, đánh nhau gây mất trật tự an toàn xã hội.... Ngoài giờ học, không ít sinh viên hoàn cảnh kinh tế khó khăn phải đi làm thêm để trang trải chi tiêu, một số sinh viên ngoại trú thiếu sự quản lý của gia đình, nhà trường, thiếu ý thức tu dưỡng bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.... Trên thực tế đã có sinh viên vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội... Những tác động đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, công tác dạy và học của Nhà trường.

Nhà trường đã ban hành Nghị quyết tăng cường công tác đảm bảo an ninh học đường, chỉ đạo xây dựng và duy trì mô hình “Đội thanh niên, sinh viên tự quản” đưa các hoạt động của Nhà trường đi vào nền nếp, trọng tâm .

Ngay sau khi thành lập đội thanh niên tự quản đã phối hợp với Ban quản lý ký túc xá làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của Nhà trường. Ban quản lý ký túc xá phối hợp với lực lượng tự quản ký túc xá sinh viên, tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động “Xây dựng ký túc xá văn minh, sạch đẹp”, “Ký túc xá là nhà, sinh viên là chủ”, “Phòng ở kiểu mẫu”....

          Đội thanh niên tự quản duy trì tổ chức tuần tra thường xuyên khu vực ký túc xá, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm của sinh viên như: Vi phạm về nội quy, quy định vệ sinh ăn ở, tổ chức nấu ăn trong khu nội trú vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, các trường hợp tổ chức sinh nhật, liên hoan... quá giờ quy định, lưu học sinh nước ngoài, tổ chức uống rượu nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của dân tộc quá khuya gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc ăn ở, học tập, sinh hoạt của tập thể đều được Đội thanh niên, sinh viên tự quản lập biên bản báo cáo Ban quản lý. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm đều báo cáo Ban giám hiệu để có biện pháp xử lý. Ban quản lý ký túc xá đã phối hợp với hội đồng kỷ luật của Nhà trường xem xét, kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường, từ đó chấm dứt tình trạng đánh bài, uống bia rượu trong khu vực ký túc xá.

 Cùng với những hoạt động trên, thông qua sinh hoạt, học tập của học sinh, sinh viên, Ban quản lý ký túc xá còn tiếp nhận, nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên với ban Giám hiệu nhà trường và có biện pháp tháo gỡ động viên. Đồng thời chính lực lượng này đã chủ động giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trong và ngoài khu vực ký túc.

Để duy trì mô hình Đội thanh niên tự quản ký túc xá hoạt động hiệu quả, nề nếp và động viên các cá nhân tích cực, ngoài việc cung cấp các thông tin có giá trị về an ninh trật tự, kinh nghiệm quản lý ký túc xá của các trường đại học tiêu biểu trong toàn quốc, Ban giám hiệu nhà trường còn có các cơ chế động viên khen thưởng như: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để ban quản lý và các Đội thanh niên tự quản có điều kiện hoạt động, tổ chức khen thưởng kịp thời đối với những thành viên tích cực, cộng điểm thi đua hàng năm vào kết quả học tập… từ đó khuyến khích các thành viên tích cực hoạt động, hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Kết hợp với các đơn vị, đoàn thể trong và ngoài trường nâng cao chất lượng công tác quản lý nội trú và hỗ trợ HSSV thực hiện tốt vai trò tự quản

- Phối kết hợp với Phòng CT HSSV và các khoa - đại diện là trợ lý công tác HSSV của khoa hàng năm để xác lập mô hình tự quản của HSSV, LHS trong ký túc xá

- Tổ chức theo nhóm tự quản của đơn vị là từng phòng ở

- Tổ chức theo đơn vị là từng tầng

- Tổ chức theo đơn vị là từng tầng, nhà có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa trưởng nhà với cán bộ quản lý từng KTX

- Khai thác và sử dụng hiệu quả lực lượng TNXK và HSSV trực tự quản theo sự phân công

- Kết hợp với Đoàn TN CS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Nhà trường thành lập và chỉ đạo đội Thanh niên xung kích (TNXK), hoạt động trong Khu nội trú. Đội TNXK, đã cùng với cán bộ trong đơn vị tham gia hoạt động kiểm tra nhắc nhở nền nếp, chấp hành nội quy, quy chế và tổ chức hoạt động tự quản trong HSSV, thường xuyên phát tin nêu gương người tốt, việc tốt, tuyên tuyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, Quy định của Nhà trường và tình hình ANTT trong Khu nội trú.

- Kết hợp với Phòng Hợp tác Quốc tế (đơn vị quản lý chính Lưu HS Lào, Thái Lan) và các khoa thường xuyên giúp đỡ, động viên các em học tập, tham gia các hoạt động trong Khu nội trú qua đó kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tập hợp tình đoàn kết của sinh viên các nước.

- Kết hợp với Ban Bảo vệ tổ chức trực, tuần tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý các vi phạm nội quy, quy chế kịp thời. Trong các ca trực vào ban đêm, cán bộ của đơn vị và cán bộ trực của Ban Bảo vệ thường xuyên nắm bắt và trao đổi tình hình để kịp thời ngăn chặn, giải quyết các vụ việc kịp thời.

- Kết hợp với Trạm Y tế trong công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ, hướng dẫn về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác BHYT và giới thiệu chuyển tuyến trên kịp thời những trường hợp phức tạp, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc nào liên quan đến sức khỏe và tính mạng của HSSV nội trú.

- Kết hợp với Công an Phường Bến Thủy, Trung Đô, Trường Thi là các phường giáp danh với trường trong công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng cho HSSV; thường xuyên kiểm tra Nội trú, phát hiện, ngăn chặn những trường hợp cư trú trái phép trong phòng, những đối tượng khả nghi có ý đồ xấu vào KTX; trong thời gian qua, cán bộ của đơn vị, HSSV trong KTX trực tiếp hoặc gián tiếp đã cùng với công an nhiều lần ngăn chặn, bắt các đối tượng trà trộn vào KTX để trộm cắp tài sản của HSSV.

IV. KẾT LUẬN

Trong nhiều năm qua, nhờ xây dựng thành công mô hình “Sinh viên tự quản về ANTT” đã đưa nền nếp khu nội trú ổn định, số vụ việc liên quan ANTT trong những năm qua giảm dần theo từng năm, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, chất lượng phục vụ tốt hơn, thái độ, tình cảm của người học ở ký túc xá không ngừng được năng lên và nhất là các phụ huynh trên khắp cả nước đã tin tưởng gửi gắm con em mình vào đây ở để học tập, đặc biệt là tỉ lệ sử dụng phòng luôn đảm bảo và vượt chỉ tiêu được giao hàng năm.

            Sau mỗi năm học, ban Quản lý ký túc xá phối hợp cùng phòng CTCT-HSSV, Đoàn TN, Hội SV Nhà trường tổng kết đánh giá hoạt động của HSSV Nội trú và chất lượng công tác quản lý nội trú, đặc biệt là công tác tự quản về ANTT của HSSV, mỗi năm học nhiều HSSV nội trú được Hiệu trưởng Nhà trường và các cấp khen thưởng.

            Ban QLKTX đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Sinh viên tự quản về ANTT” góp phần tích cực hỗ trợ công tác đào tạo, giữ cho Nhà trường ổn định và không ngừng phát triển./.

                                                    Nghệ an, ngày 22 tháng 9 năm 2015

                                               Người viết tham luận

 

                                           

                                               Phạm Thị Hoài Thanh