Đây là Hội nghị thường niên của Nhà trường nhằm đánh giá, tổng kết công tác quản lý HSSV, ANTT trường học, nội trú, ngoại trú trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới. Đồng thời, đề xuất, trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp để phối hợp trong quá trình thực hiện công tác giữa Nhà trường, Công an các cấp và chính quyền địa phương nơi trường đóng.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu, khách mời có Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Vinh, Công an huyện Nghi Lộc; Lãnh đạo UBND và Công an các phường Bến Thủy, Trường Thi, Trung Đô; Công an các xã Nghi Ân, Nghi Phong huyện Nghi Lộc; Khối trưởng các khối dân cư của 3 phường Bến Thủy, Trường Thi, Trung Đô. Về phía Trường Đại học Vinh, có PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng các phòng ban chức năng, trung tâm; Trưởng các viện, khoa đào tạo, Trường trực thuộc, cán bộ làm công tác quản lý HSSV và đại biểu sinh viên các lớp sinh viên của Nhà trường.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác HSSV, ANTT trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; các báo cáo tham luận; các trao đổi, thảo luận của đại biểu. Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá, khẳng định những mặt mạnh, ưu điểm và những tồn tại trong công tác quản lý HSSV, ANTT, nội trú, ngoại trú của Nhà trường và các đơn vị, địa phương có liên quan trong thời gian vừa qua. Đồng thời, kiến nghị đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện công tác tốt hơn trong thời gian tới.

Hội nghị cũng được nghe Đại tá Lê Khắc Thuyết -  Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An trao đổi tình hình ANTT năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và triển khai công tác phối hợp bảo đảm trật tự theo TTLT số 06 trong năm học 2018 - 2019, theo đó, Đại tá đã nhấn mạnh “Bên cạnh những mặt đã làm tốt trong năm học 2017 - 2018, đề nghị Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cơ quan công an các cấp, chính quyền địa phương và các khối, phố dân cư tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề An ninh Trường học, Đại học Vinh là trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, các đối tượng phản động thường trà trộn, lợi dụng để dụ dỗ lôi kéo HSSV tham gia các tổ chức, tôn giáo, tuyên truyền những luận điệu sai trái; cần quan tâm nghiên cứu đề án “Phòng chống ma túy học đường” để chủ động phòng tránh được các hệ quả gây ra. Cần nâng cao công tác chính trị tư tưởng, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự trọng, lòng tự hào dân tộc, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, chống nội gián; làm tốt công tác Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú; xây dựng và phát triển mô hình HSSV tự quản, tự giác…”.

Đại diện lãnh đạo công an Thành phố Vinh trao đổi về tình hình công tác ANTT năm 2018 trên địa bàn thành phố Vinh và kết quả công tác chỉ đạo các phường, xã xây dựng mô hình sinh viên tự quản tại các khối phố, đồng thời, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của Nhà trường và địa phương trong công tác quản lý HSSV tạm trú và đảm bảo ANTT khu vực Trường Đại học Vinh.