Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng tết cổ truyền Bonpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào và tết Songkran của nhân dân Thái Lan năm 2011, Trung tâm Nội trú tổ chức chấm phòng ở sạch đẹp cho các bạn Lưu học sinh Lào và Thái Lan tại các Ký túc xá số 2, số 3 và Ký túc xá số 4.
Đây là một hoạt động thường niên của Trung tâm Nội trú, được tổ chức nhằm chào mừng Tết cổ truyền cho các bạn Lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại trường Đại học Vinh. Hoạt động này còn có ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng Ký túc xá ngày càng sạch đẹp và văn minh, tạo môi trường sống thật tốt cho các bạn Lưu học sinh nước ngoài yên tâm học tập.
Ban giám khảo cuộc thi với thành phần là đại diện Ban giám đốc Trung tâm, Cán bộ phụ trách nhà và Cán sự Đoàn Lưu học sinh Lào, bằng tinh thần làm việc khách quan đã chọn ra được các phòng ở xứng đáng nhất đạt giải trong cuộc thi năm nay gắn với 3 tiêu chí: phòng ở sạch, đẹp và văn minh. Kết quả là: Ở Ký túc xá số 4: Giải nhất là phòng 4304, Giải nhì là phòng 4305 và Giải 3 là phòng 4312. Ở Ký túc xá số 2: Giải nhất là phòng 2508, Giải nhì là phòng 2510 và Giải 3 là phòng 2407.
Ban giám đốc Trung tâm Nội trú đã trao thưởng cho các phòng ở nói trên. Bên cạnh những phòng ở sạch đẹp đạt giải được Ban giám khảo tuyên dương, Trung tâm Nội trú khiển trách các phòng chưa làm tốt công tác vệ sinh là: Phòng 4102, 4502, 4208, 4201, 4205, 2401 và 2304.