1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch tuần

Lịch tuần 35
17:39 29/04/2019
NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày29/4/2019 đến ngày5/5/2019)
Lịch tuần 34
07:40 22/04/2019
NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)
Lịch tuần 33
10:39 12/04/2019
NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)
Lịch tuần 32
07:55 08/04/2019
NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 8/4/2019 đến ngày 14/4/2019)
lịch tuần
09:02 29/03/2019
NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 7/4 /2019)
Lịch tuần 30
16:45 25/03/2019
NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019)
Lịch tuần 29
10:39 15/03/2019
NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)
Lịch tuần 28
16:22 07/03/2019
NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)
Lịch tuần 27
15:59 07/03/2019
NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: CV.CN. Trần Minh Công - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.