1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch tuần

Lịch tuần 15
09:55 25/11/2019
NĂM HỌC 2019 - 2020 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 1/12/2019)
Lịch tuần 14
16:10 18/11/2019
NĂM HỌC 2019 - 2020 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
Lịch tuần 13
14:44 11/11/2019
NĂM HỌC 2019 - 2020 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
Lịch tuần 12
08:38 04/11/2019
NĂM HỌC 2019 - 2020 (Từ ngày 4/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
Lịch tuần 11
08:12 28/10/2019
NĂM HỌC 2019 - 2020 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 3/11/2019)
Lịch tuần 10
10:06 22/10/2019
NĂM HỌC 2019 - 2020 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)
Lịch tuần 09
15:25 17/10/2019
NĂM HỌC 2019 - 2020 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
Lịch tuần 09
10:54 17/10/2019
NĂM HỌC 2019 - 2020 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
Lịch tuần 8
10:03 07/10/2019
NĂM HỌC 2019 - 2020 (Từ ngày 7/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: CV.CN. Trần Minh Công - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.