Năm học 2017-2018 Trung tâm đã tổ chức đón tiếp HSSV; LHS vào ở trong khu nội trú. Nhưng hôm nay Trung tâm lại tổ chức đón tiếp 48 lưu học sinh, trong đó có 43 LHS học hệ đại học và 5 LHS học trình độ Thạc Sỹ:

            I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

            - Tiếp đón các Em sang học đầy đủ

- Tạo các điều kiện cần để các em học tập tốt hơn.

            II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Chuần bị đầy đủ các phòng ở (Trong phòng ở; hành lang và cầu thang các ký túc xá)

- Quét sạch sân, đường, vỉa hè và trong phòng ở - khu vực nhà vệ sinh.

            - Lau chùi tường, kính; tẩy sạch vết bã kẹo cao su ở các khu vực ký túc xá.

            - Nhặt hết gạch đá, chai lọ, bao bì, ni lon,...trong khuôn viên ký túc xá

- Chuẩn bị các đồ dùng theo quy định đầy đủ cho các em

- Bố trí cán bộ và 30 em LHS khóa trước để hỗ trợ hướng dẫn về phòng ở và vận chuyển tư trang

- Có thể hướng dẫn các em ra chợ hoặc lên BigC mua đồ dùng

            III. PHÂN CÔNG KHU VỰC PHỤ TRÁCH:

            1. Bố trí ở khu vực Nhà Ký túc xá số 1 đồng chí Nguyễn Thị Sen chỉ đạo

2. Bố trí ở khu vực Nhà Ký túc xá số 3 đồng chí Trần Anh Tuấn chỉ đạo

3. Bố trí ở khu vực Nhà Ký túc xá số 4 đồng chí Phạm Ngọc Luận chỉ đạo

4. Bố trí ở khu vực Nhà Ký túc xá số 5 đồng chí Nguyễn Thị Mai chỉ đạo

Đơn vị giao cho đồng chí Đặng Ngọc Dũng; Phó Giám đốc tổng phụ trách khi xong nhiệm vụ báo cáo.

            IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

            1. Ban giám đốc trung tâm nội trú phối hợp với Phòng Quản trị; phong QHQT và phòng KHTC tiến hành khảo sát các phòng ở; chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ cho LHS.  

2. Các đ/c cán bộ được phân công: Tuỳ khối lượng công việc được giao, Cán bộ lấy lực lượng đầy đủ để hoàn thành tốt công việc. Yêu cầu tối thiểu là 40 người.

 

            VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

            Thời gian đón tiếp từ 6h30' chiều thứ 2, ngày 13/11/2017. Các vị trí được phân công sẽ chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về địa điểm đón tiếp LHS của mình. Tùy theo mức độ công việc các đ/c Cán bộ chủ động thực hiện và báo cáo cho đồng chí Đặng Ngọc Dũng phụ trách công việc.

            Sau khi thực hiện xong các khối lượng công việc, các vị trí báo  cáo  để kết  quả số lượng LHS.

 - Sơ đồ phân phòng ở của lưu học sinh   

 - Danh sách các lưu học sinh như sau: