TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRUNG TÂM NỘI TRÚ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                        

       Số: 01/TB-TTNT                               TP Vinh, ngày  18 tháng 7 năm 2018

  V/v: Chủ động phòng chống bão số 2

 

           

 Kính gửi:                 - Trưởng các phòng ở nội trú

                                - Trưởng đoàn Lưu học sinh

                             - Toàn thể sinh viên, lưu học sinh ở nội trú

 

Theo dự của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 07 ngày 19 tháng 7 năm 2018, cơn bão số 2 có vị trí tâm bão ở khu vực Nghệ an. sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão mạnh cấp 9 (60-70hm/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh dần lên. Đến 7h ngày 19/7/2018, vị trí tâm bão ở vào TP Vinh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp (100-150km/giờ, giật cấp 9.

 Để chủ động phòng chống mưa bão, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản, Trung tâm Nội trú yêu cầu:

          1. Trước khi bão về, các phòng ở phải dọn vệ sinh phòng ở; hành lang; kiểm tra tất cả các thiết bị điện, chuẩn bị ánh sáng phòng khi mất điện; tuyệt đối không đi lại trong tòa nhà hoặc ra ngoài khi bão đổ bộ.

          2. Chuẩn bị đầy đủ lương thực; thực phẩm và nước uống

          3. Trước khi bão về, các phòng ở phải cột các cửa sổ, cửa ra hành lang và che đậy tủ quần áo và các loại máy điện tử các nhân khác. Tất cả phải hoàn tất trước 12 giờ ngày 19/7/2018. Trung tâm sẽ kiểm tra toàn khu nội trú

         

          Yêu cầu Trưởng các phòng ở quán triệt, thông báo đến toàn bộ sinh viên, lưu học sinh ở nội trú biết và thực hiện nghiêm túc chủ trương trên. Nhà trường sẽ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

                                                                                                                                 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như k/g;

- Trưởng các cụm KTX;

- Website vinhuni.edu.vn;

- Lưu TTNT.

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                          GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NỘI TRÚ

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                            Trần Minh Công