Ngoài những đối tượng trên đây có một số ít Sinh viên trong nội bộ các phòng ở, các KTX,  đua đòi ăn chơi, thoái hóa biến chất, không chịu lao động rèn luyện, lợi dụng lòng tin, sơ hở của bạn mình, của các phòng ở để lấy cắp tài sản bán lấy tiền ăn chơi .

      Vậy để đảm bảo an toàn tài sản cho Sinh viên trong khu nội trú trước lúc về Tết,  ngoài việc tăng cường công tác tuần tra canh gác của cán bộ và TNXK, Thanh niên tự quản của nam Sinh viên, yêu cầu tất cả sinh viên các phòng ở làm tốt công tác tự bảo quản tài sản của cá nhân, đề cao cảnh giác, phát hiện thông báo cho TTNT và các thành viên đội TNXK những người lạ, hoăc người có những biểu hiện không bình thường thâm nhập vào KTX Sinh viên. Khi ra vào, đi học phải khóa cửa lại cẩn thận (chú ý khóa cửa bên trong, bảo quản tốt tiền bạc, tài sản quý hiếm)  những người ở nhà phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho người đi ra khỏi phòng, nếu lơ là mất cảnh giác để xẩy ra mất tài sản của các thành viên trong phòng thì phải chịu trách nhiệm (Số ĐT thông báo: Giám đốc Trần Minh Công 0904159369. Phó GĐ Đặng Ngọc Dũng 0983435788. ĐT văn phòng TTNT 02383.855452 máy lẻ 330 hoặc 360)

      Thông báo này phổ biến cho tất cả sinh viên, Lưu học sinh trong các phòng ở thuộc khu nội trú của Nhà trường  biết và thực hiện.

 

                                                                  P/Giám Đốc Trung Tâm NT

 

 

 

                                                                                 Đặng Ngọc Dũng