1. Trước khi nghỉ lễ, các phòng ở phải kiểm tra cửa, khoá và chốt cửa cẩn thận. Những phòng nào hư hỏng cửa, khoá, chốt cửa phải báo ngay cho Trung tâm Nội trú để trung tâm báo Nhà trường sửa chữa.

            2. Trước khi ra v, các phòng ở phải rút tất cả các thiết b điện, ổ cắm, cầu chì ra khỏi hệ thống điện, khoá nước; sắp xếp đồ đạc, tư trang gọn gàng; những tài sản cá nhân có giá tr cần phải khai báo với Trung tâm nội trú; làm vệ sinh phòng ở, hành lang sạch sẽ; chốt cửa sau, cửa sổ, khoá cửa trước cẩn thận; thực hiện niêm phong phòng ở và cử đại diện làm các thủ tục bàn giao phòng cho Trung tâm nội trú.

            3. Sinh viên rời khỏi Ký túc xá về nghỉ lễ chậm nhất 17h00' ngày 31/9/2017 Những sinh viên nào ở lại sau thời điểm đó phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm nội trú.

4. Đối với lưu học sinh và sinh viên có nhu cầu ở lại Trường phải báo cáo với Ban Giám đốc Trung tâm nội trú trước ngày 25/8/2017 để Nhà trường có kế hoạch  trực quản lý tại Ký túc xá.

            5. Trung tâm nội trú mở cửa phục vụ và đón tiếp sinh viên trở lại học tập bắt đầu t 16h00' ngày 4/9/2017. Khi sinh viên mở cửa phòng phải có sự chứng kiến của cán bộ Trung tâm nội trú. Phòng nào tự ý mở mà không báo cáo, Nhà trường không chu trách nhiệm v tài sản trong phòng.

            6. Ngay sau khi trở lại Trường học tập, những học sinh-sinh viên và lưu học sinh chưa hoàn thành các khoản đóng nạp tại ký túc xá phải hoàn thành việc đóng nạp. Tất cả lưu học sinh nạp hộ chiếu cho (Sivone Ruevaibounthavy, Trưởng đoàn lưu học sinh) để nhà trường làm các thủ tục về tạm trú theo quy định.

           

            Yêu cầu Trưởng các nhà, Trưởng tầng và Trưởng phòng ở quán triệt, thông báo đến toàn bộ sinh viên, lưu học sinh ở nội trú biết và thực hiện nghiêm túc chủ trương trên. Nhà trường sẽ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                        

 

                                                                                                                                                                     TRẦN MINH CÔNG