Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/8/2020

08:00

- Chuẩn bị phòng đón tiếp sinh viên K61

-Trực theo phân công

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú cả 2 cơ sở

- Kiểm tra công tác PCCC 2 cơ sở

- Chuần bị phòng cho Chuyên Gia và Khách

- Thu tiền ở kỳ hè

- Kiểm tra hssv; lhs đầu tuần

- Giám sát sửa chữa tài sản Điều hòa; Quạt hỏng 2 cơ sở

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

Phạm Thị Hoài Thanh-PGĐ PT

- Đặng Ngọc Dũng

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

 

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Ba, ngày 18/8/2020

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Đôn đốc thu tiền ở hè

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Dọn vệ sinh sạch sẽ phòng ở để chuẩn bị đón SV K61

 

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Định

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Tư, ngày 19/8/2020

24h/24h

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại KTX Hưng Bình

- Đôn đốc thu tiền ở hè

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Phạm Thị Hoài Thanh PGĐ-PT

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Định

- Cán bộ phần hành

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Năm, ngày 20/8/2020

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Điểm danh HSSV, LHS

- Đôn đốc thu tiền ở hè

Phạm Thị Hoài Thanh-PGĐ PT

- Cán bộ trực

- Phạm Ngọc Luận

- Võ Thị Định

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ sáu, ngày 21/8/2020

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại KTX 2 cơ sở

- Đôn đốc thu tiền ở hè

- Dọn vệ sinh sạch sẽ phòng ở chuẩn bị đón SV K61

- Xử lý HSSV; LHS chưa chấp hành đưa xe ra gửi

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Thứ Bảy, ngày 22/8/2020

 

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú năm học mới

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú.

- Nguyễn Thị Mai

CT Công đoàn

- Trưởng các KTX

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình

Chủ nhật, ngày 23/8/2020

24h/24h

 

- Tổng kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

- Trực ANTT

Phạm Thị Hoài Thanh-PGĐ PT

- Trưởng các KTX

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

kể cả Hưng Bình