Thời gian


Nội dung


Chủ trì


Thành phần tham dự


Địa điểm

Thứ Hai, ngày 5/6/2017

08:00

- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

- Kiểm tra công tác PCCC

Trần Minh Công-GĐ TT

- Hoàng Thị Hương Giang

Ct công đoàn, BT chi đoàn và trưởng các nhà

Văn phòng đơn vị

Từ 9h

- Trực theo phân công

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Nhận lại phòng ở cho HSSV; LHS

Trần Minh Công-GĐ

- Cán bộ phần hành

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

 

Các ký túc xá

Thứ Ba, ngày 6/6/2017

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Nhận lại phòng ở cho HSSV; LHS

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

Tổ trưởng

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

Thứ Tư, ngày 7/6/2017

24h/24h

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Nhận lại phòng ở cho HSSV; LHS

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Trần Anh Tuấn

- Phạm Ngọc Luận

- Trịnh Thị Bính

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

Thứ Năm, ngày 8/6/2017

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- thời gian tự học của hssv, lhs

- Nhận lại phòng ở cho HSSV; LHS

Trần Minh Công-GĐ TT

- Cán bộ trực

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

Thứ sáu, ngày 9/6/2017

24h/24h

 

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

- Nhận lại phòng ở cho HSSV; LHS

- Bố trí ở phục vụ cho HS thi vào trường Chuyên

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

Thứ Bảy, ngày 10/6/2017

 

Từ 08:00

- Tổng kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

- Nhận lại phòng ở cho HSSV; LHS

- Hoàng Thị Hương Giang

CT Công đoàn

- Trưởng các KTX

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

Chủ nhật, ngày 11/6/2017

Từ 19h

 

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Nhận lại phòng ở cho HSSV; LHS

Trần Minh Công-GĐ TT

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá