Thời gian


Nội dung


Chủ trì


Thành phần tham dự


Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/01/2018

08:00

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú học kỳ 2

- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

- Kiểm tra công tác PCCC

Trần Minh Công-GĐ TT

- Phạm Thị Hoài Thanh

Ct công đoàn, BT chi đoàn và trưởng các nhà

Văn phòng đơn vị

Từ 9h

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú học kỳ 2

- Trực theo phân công

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Quản lý HSSV, LHS ở và học tập trong khu Nội trú

- Điểm danh HSSV, LHS

Trần Minh Công-GĐ

- Cán bộ phần hành

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

 

Các ký túc xá

Thứ Ba, ngày 23/01/2018

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú học kỳ 2

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Kiểm tra trực tự quản; thời gian tự học của hssv, lhs

- Sửa chữa tài sản tại KTX Hưng Bình

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

Tổ trưởng

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

Thứ Tư, ngày 24/01/2018

24h/24h

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú học kỳ 2

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Điểm danh HSSV, LHS

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Trần Anh Tuấn

- Phạm Ngọc Luận Tổ trưởng

 

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

- Ban cán sự LHS

Các ký túc xá

Thứ Năm, ngày 25/01/2018

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú học kỳ 2

- Trực theo phân công

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- thời gian tự học của hssv, lhs

Trần Minh Công-GĐ TT

- Cán bộ trực

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

Thứ sáu, ngày 26/01/2018

24h/24h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trương

- Điểm danh HSSV, LHS

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

Thứ Bảy, ngày 27/01/2018

 

Từ 08:00

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú học kỳ 2

- Tổng kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Trực theo phân công

- Kiểm tra hssv; lhs

- Hoàng Thị Hương Giang

CT Công đoàn

- Trưởng các KTX

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

Chủ nhật, ngày 28/01/2018

Từ 19h

 

- Tiếp tục đón tiếp HSSV; HV vào ở trong khu nội trú học kỳ 2

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

Trần Minh Công-GĐ TT

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá