LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 20

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017)

 

 

 

 

 

 

 


Nội dung


Chủ trì


Thành phần tham dự


Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/1/2017

- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

- Kiểm tra công tác PCCC

- Xây dựng vị trí việc làm

- Thông báo cho HSSV, LHS thời gian bàn giao phòng ở

Trần Minh Công-GĐ TT

- Hoàng Thị Hương Giang

Ct công đoàn, BT chi đoàn và trưởng các nhà

Văn phòng đơn vị

- Giao ban đơn vị

- Trực theo phân công

- Kiểm tra ANTT, VSMT các phòng ở

- Quản lý HSSV, LHS ở trong khu Nội trú

Trần Minh Công-GĐ

- Cán bộ phần hành

- Cán bộ phần hành và

SVTQ

 

Các ký túc xá

Thứ Ba, ngày 17/1/2017

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Kiểm tra trực tự quản

- Nhận bàn giao phòng ở

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Phạm Ngọc Luận

Tổ trưởng

- Cán bộ phần hành

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

Thứ Tư, ngày 18/1/2017

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Xây dựng vị trí việc làm

- Nhận bàn giao phòng ở

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Trần Anh Tuấn

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

Thứ Năm, ngày 19/1/2017

- Trực theo phân công

- Kiểm tra người ở chấp hành nội quy và học tập

- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

- Nhận bàn giao phòng ở

Trần Minh Công-GĐ TT

- Cán bộ trực

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

Thứ sáu, ngày 20/1/2017

- Trực theo phân công

- Kiểm tra và nhắc nhở học tập trong HSSV, LHS

- Giám sát sửa chữa tài sản hỏng

- Xây dựng vị trí việc làm

- Nhận bàn giao phòng ở

- Đặng Ngọc Dũng-PGĐ

- Cán bộ phần hành

- Đoàn lưu học sinh Lào-Thái Lan

 

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá

Thứ Bảy, ngày 21/1/2017

 

- Tổng kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Trực theo phân công

- Nhận bàn giao phòng ở

 

- Hoàng Thị Hương Giang

CT Công đoàn

- Trưởng các KTX

Cán bộ phần hành và

- TNXK và SVTQ

Các ký túc xá

Chủ nhật, ngày 22/01/2017

- Điểm danh HSSV, LHS

- Trực ANTT

- Trực theo phân công

- Nhận bàn giao phòng ở

Trần Minh Công-GĐ TT

- Cán bộ phần hành

Cán bộ phần hành và

SVTQ

Các ký túc xá