Hưởng ứng cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" và "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh" Thực hiện Chương trình công tác HSSV và Phong trào sinh viên ở Nội trú năm học 2017 - 2018; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Trung tâm nội trú  xây dựng kế hoạch tổ chức ngày "Chủ nhật xanh" lần thứ 1 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

            - Làm sạch môi trường trong khuôn viên ký túc xá (kể cả Cơ sở 2), tạo thói quen tốt trong học sinh, sinh viên trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh trong khuôn viên ký túc xá .

            II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Trong phòng ở; hành lang và cầu thang các ký túc xá

- Quét sạch sân, đường, vỉa hè và trong phòng ở - khu vực nhà vệ sinh.

            - Lau chùi tường, kính; tẩy sạch vết bã kẹo cao su ở các khu vực ký túc xá.

            - Nhặt hết gạch đá, chai lọ, bao bì, ni lon,...trong khuôn viên ký túc xá

            III. PHÂN CÔNG KHU VỰC PHỤ TRÁCH:

            1. Khu vực Nhà Ký túc xá số 1 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Nguyễn Thị Sen chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV ở KTX số 1 (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

            2. Khu vực Nhà Ký túc xá số 2 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Nguyễn Hoàng An chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV ở KTX số 2 (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

            3. Khu vực Nhà Ký túc xá số 3 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Trần Thị Thu Chung chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV và LHS ở KTX số 3 (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

            4. Khu vực Nhà Ký túc xá số 4 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 5, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Phạm Ngọc Luận chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV và LHS ở KTX số 4 (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

5. Khu vực Nhà Ký túc xá ở Cơ sở 2 và xung quanh (Bao gồm phía trước, sau KTX. Nội dung công việc: lau chùi cửa kính, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 2, trong phòng ở và khu vực sân.

- Cán bộ: Nguyễn Thị Thúy chỉ đạo

- Toàn bộ HSSV-HV ở KTX  Cơ sở 2  (danh sách đã đăng ký theo kế hoạch)

            6. Khu vực phía sau ký túc xá số3: Giao cho LCHSV khoa Lịch sử. Nội dung công việc: Quét dọn, nhổ cỏ, nhặt rác, gạch đá. Đối với khu vực này, Hội Sinh viên Trường phối hợp với Trung tâm Nội trú tổ chức cho sinh viên nội trú sắp xếp gọn gàng, lau chùi sạch sẽ phòng ở; quét dọn cầu thang, hành lang, lau chùi cửa kính; tẩy sạch các vết bã kẹo cao su; chỉnh trang lại dây phơi quần áo.

            IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

            1. Ban giám đốc trung tâm nội trú phối hợp với Phòng Quản trị tiến hành khảo sát các địa điểm làm vệ sinh và cho mư ợn dụng cụ lao động. 

2. Các đ/c cán bộ được phân công: Tuỳ khối lượng công việc được giao, Cán

bộ lấy lực lượng đầy đủ để hoàn thành tốt công việc. Yêu cầu tối thiểu là 50 người.

            VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

            Ra quân thực hiện đồng loạt từ 7h30' sáng Chủ Nhật, ngày 11/11/2017. Các vị trí được phân công sẽ chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về địa điểm của mình. tùy theo mức độ công việc các đ/c Cán bộ chủ động thực hiện và báo cáo cho đồng chí Phạm Thị Hoài Thanh phụ trách công việc.

            Sau khi thực hiện xong các khối lượng công việc, các vị trí báo  cáo  để  nghiê ệm  thu kết  quả, nghiệm thu xong mới được thu đầy đủ toàn bộ dụng cụ đã mượn trả lại kho.           

Hoạt động "Ngày Chủ Nhật xanh" là hoạt động có ý nghĩa giáo dục sinh viên ở nội trú nhằm làm “ xanh, sạch, đẹp, an và thân thiện” toàn bộ khuôn viên ký túc xá là hoạt động thường xuyên. Yêu cầu các đ/c Cán bộ  thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện hoạt động này là tiêu chí quan trọng xét thi đua của các Cán bộ và HSSV-HV và Lưu học sinh trong năm học 2017 - 2018.                                                                               

Một số hình ảnh tham gia làm chủ nhật xanh: