II. Nội dung:

- Làm vệ sinh, sắp xếp lại đồ đạc, tư trang trong các phòng ở.

- Lau, chùi các vật dụng, hành lang, cầu thang và khu vực xung quanh các KTX.

- Tháo, lấy các vật dụng mắc trên các cành cây, cắt các dây điện không cần thiết.

- Thực hiện không nấu ăn trong phòng ở, không tự ý kéo lắp dây internet.

III. Tổ chức thực hiện:

- Giao trách nhiệm chính  cho các trưởng nhà, điều động,  phối hợp với cán bộ của từng nhà, xác định nội dung công việc,  bố trí lực lượng sinh viên và chuẩn bị dụng cụ làm việc cho phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể. Cử cán bộ, sinh viên, LHS, phụ trách điều hành từng nội dung công việc, sau khi làm xong có đánh giá xác nhận của trưởng nhà. Báo cáo cho Đ/c Giang Phụ trách chung.

- Cụ thể: Cử những cán bộ sau đây trực tiếp phụ trách các Ký túc xá 

+ Ký túc xá số 1: đ/c Bính, đ/c Cường, đ/c Hương.

+ Ký túc xá số 2: đ/c An,  đ/c Quỳnh Trang, đ/c Thanh.

+ Ký túc xá số 3: đ/c Tuấn, đ/c Minh Trang, đ/c Chung, đ/c Quang

+ Ký túc xá số 4: đ/c Luận, đ/c Mai, đ/c Sen.

      + Quản lý chung: đ/c Giang, đ/c Dũng

      + Có sự hỗ trợ của lực lượng TNXK

IV. Kiểm tra, đánh giá:

- Để đánh giá chính xác nề nếp sinh hoạt của từng phòng ở của HSSV và LHS thì cán bộ quản lý nhà nào thì kiểm tra, đánh giá nhà đó. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật( nếu có) có đối chiếu cả quá trình giám sát quản lý từ trước đến nay, đảm bảo khách quan chính xác.

- Chấm thang điểm: 10

- Tiêu chí: SẠCH, ĐẸP, GỌN GÀNG, AN TOÀN.

(Các trưởng nhà bàn bạc thống nhất cách chấm điểm để tạo sự đồng nhất, công bằng giữa các phòng ở và giữa các KTX).

- Sau khi kết thúc công việc, cán bộ phụ trách các tầng, nhà tổ chức đánh giá, xếp loại, tổng hợp báo cáo qua đ/c Giang và lưu lại để có căn cứ nhận xét Sinh viên cuối kỳ.

V. Thời gian thực hiện: (dự kiến)

Vào lúc 7 giờ 30 phút , ngày 13 tháng 11 năm 2016. (Chủ nhật)

VI. Địa điểm:

Tất cả sinh viên, LHS, của các KTX, tập trung theo khu vực KTX của mình để nghe trưởng nhà phổ biến và triển khai nội dung công việc.

VII. Thành phần tham gia:

- Toàn thể cán bộ Trung tâm nội trú và sinh viên, Lưu học sinh Lào _Thái Lan.

                                             

                                                                                     Ban tổ chức

 

                                             Ban giám đốc                                                            Công Đoàn

 

                                           Đặng Ngọc Dũng                                                Hoàng Thị Hương Giang