KẾ HOẠCH LÀM CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ II

        NĂM HỌC 2015 - 2016

 

I. Mục đích:

Vào dịp tháng tư hàng năm thì cán bộ và HSSV, LHS trường Đại học Vinh lại hân hoan chuẩn bị chào mừng Tết cổ truyền Bounpimay và Songkran của nhân dân Lào, Thái Lan.

Được sự nhất trí của Nhà trường , hôm nay Trung tâm Nội trú chúng ta tổ chức buổi lao động “Chủ Nhật Xanh” lần thứ 2 năm học 2015 - 2016 nhằm tạo môi trường ở KTX “xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện” để chào đón Tết truyền thống của các em LHS đang học tập và rèn luyện ở Nhà trường. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên thời đại mới và càng thắt chặt tình đoàn kết giữa SV Việt Nam với LHS Lào – Thái Lan.

II. Nội dung:

- Làm vệ sinh, sắp xếp lại đồ đạc, tư trang trong các phòng ở.

- Lau, chùi các hành lang, cầu thang và khu vực xung quanh các KTX.

- Tháo, lấy các vật dụng mắc trên các cành cây, cắt các dây điện không cần thiết.

- Thực hiện không nấu ăn trong phòng ở, không tự ý kéo lắp dây internet.

- Đối với Lưu học sinh Lào, Thái, Trang trí phòng ở sạch, đẹp, để đón tết cổ truyền.

III. Tổ chức thực hiện:

- Giao trách nhiệm chính  cho các trưởng nhà, điều động,  phối hợp với cán bộ của từng nhà, xác định nội dung công việc,  bố trí lực lượng sinh viên và chuẩn bị dụng cụ làm việc cho phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể. Cử cán bộ, sinh viên ,LHS, phụ trách điều hành từng nội dung công việc, sau khi làm xong có đánh giá xác nhận của trưởng nhà. Báo cáo cho Đ/c Giang Phụ trách chung.

- Cụ thể: Cử những cán bộ sau đây trực tiếp phụ trách các Ký túc xá      

+ Ký túc xá số 1: đ/c Bính, đ/c Nhung, đ/c Quang, đ/c Hương, đ/c Dũng, đ/c Thúy.

+ Ký túc xá số 2: đ/c Chung, đ/c Quỳnh Trang, đ/c Thành, đ/c Hường.

+ Ký túc xá số 3: đ/c Tuấn, đ/c Mai, đ/c An, đ/c Trung, đ/c Linh, đ/c Thanh.

+ Ký túc xá số 4: đ/c Luận, đ/c Minh Trang, đ/c Định, đ/c Cường, đ/c Thủy.

+ Cắt tháo dây mạng Internet: Mỗi ký túc xá cử 1 người tham gia, do đ/c Cường chỉ đạo (cán bộ có kế hoạch chuẩn bị dụng cụ). Cử các Đ/c Thành, Dũng, Quang, Trung, An tham gia.

+ Quản lý chung: đ/c Giang, đ/c Út

+ Có sự hỗ trợ của lực lượng TNXK và ban cán sự của LHS Lào – Thái Lan

IV. Kiểm tra, đánh giá:

- Để đánh giá chính xác nề nếp sinh hoạt của từng phòng ở của HSSV và LHS thì cán bộ quản lý nhà nào thì kiểm tra, đánh giá nhà đó. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật (nếu có) có đối chiếu cả quá trình giám sát quản lý từ trước đến nay, đảm bảo khách quan chính xác.

- Chấm thang điểm: 10

- Tiêu chí: SẠCH, ĐẸP, GỌN GÀNG, AN TOÀN.

(Các trưởng nhà thống nhất cách chấm điểm để tạo sự đồng nhất, công bằng giữa các phòng ở và giữa các KTX).

  • Sau khi chấm xong các trưởng nhà tổng hợp, xếp loại.
  • Thời gian thực hiện:

Vào 7 giờ 30 phút Thứ 7, ngày 09 tháng 4 năm 2016.

V. Địa điểm :

- Tất cả sinh viên, LHS, của các KTX, tập trung theo khu vực được quy định tại sân sau KTX số 3 để nghe phổ biến nội dung công việc.

VI. Thành phần tham gia:

- Toàn thể cán bộ Trung tâm nội trú, học sinh sinh viên và Lưu học sinh Lào Thái Lan.

- Sau khi kết thúc công việc tất cả cán bộ tập trung về phòng cộng đồng để nghe đánh giá nhận xét của ban chỉ đạo, và nghe BGĐ phổ biến, trao đổi một số nội dung công tác của nhà trường và đơn vị thời gian vừa qua và hiện nay..

                                             

                                                                                                                                                                                  Ban tổ chức

 

                                                                                           Phó giám đốc                                                                                                                                           Công Đoàn

 

 

 

                                                       Nguyễn Bá Út                                                                           Hoàng Thị Hương Giang