1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019

Hoạt động chuyên môn

Hoạt động chuyên môn
17/10/2019
KÝ TÚC XÁ TỔ CHỨC PHUN THUỐC DIỆTMUỖI VÀ CÔN TRÙNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
15:24 14/10/2015
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chất lượng giáo dục đào tạo, đổi mới công tác quản lý, đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng công tác quản lý và phục vụ sinh viên nội trú. ...
KẾ HOẠCH NĂM HỌC
15:22 14/10/2015
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chất lượng giáo dục đào tạo, đổi mới công tác quản lý, đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng công tác quản lý và phục vụ sinh viên nội trú. ...
HỘI NGHỊCC, VC.
15:14 14/10/2015
Năm học 2014-2015 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới...
YÊU CẦU
14:45 14/10/2015
Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục Đại hoc của Bộ giáo dục đào tạo, cũng như yêu cầu đổi mới công tác quản lý trong nghành giáo dục, nhằm đào tạo nhân...
YÊU CẦU
14:35 14/10/2015
Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục Đại hoc của Bộ giáo dục đào tạo, cũng như yêu cầu đổi mới công tác quản lý trong nghành giáo dục, nhằm đào tạo nhân...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: CV.CN. Trần Minh Công - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.